Swimway Waddenzee, waarom een vis een paraplu nodig heeft

donderdag 2 mei 2019

In het artikel Swimway Waddenzee, waarom een vis een paraplu nodig heeft beschrijven Paddy Walker en Martha Buitenkamp de stand van zaken met het trilaterale Swimway Waddensea programma.

De drie Waddenzeelanden Duitsland, Denemarken en Nederland hebben afgesproken het tij te keren van de achteruitgang van de vis in de Waddenzee. Met het Swimway Action Program zoals dat vorig jaar is vastgesteld wordt daar werk van gemaakt. Het programma als paraplu voor een bundel aan activiteiten. Die samen stoelen op vier pijlers: onderzoek en monitoring, beleid, beheer, communicatie en educatie. Dit artikel geeft een beeld van de inhoud van deze pijlers. Samen werken aan rijke visbestanden en visleefgebieden is een belangrijke bijdrage voor het bereiken van het streefbeeld van een rijke Waddenzee.