PRW en de Vismigratierivier

dinsdag 8 januari 2013

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is de ‘trekker’ van de uitwerking van de plannen voor het realiseren van een Vismigratierivier door de Afsluitdijk. Dit doet PRW vanuit haar functie als aanjager van projecten rondom de Waddenzee en in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk.

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerkingsverband van lokale en regionale overheden.
    + Provincies Fryslân en Noord-Holland
    + Gemeenten Súdwest Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon

DNA is tot stand gekomen toen in 2006 duidelijk werd dat de Afsluitdijk in de toekomst niet voldoende veiligheid zou bieden. Zowel het Rijk als de regio (verenigd in DNA) werken nu samen aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk.

DNA is verantwoordelijk voor de regionale ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Het Rijk zorgt via Rijkswaterstaat voor de veiligheid.

Momentum
De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Vereniging Vaste Vistuigen Noord hebben het eerste plan voor een Vismigratierivier ontwikkeld.

Dit initiatief heeft vervolgens extra momentum gekregen doordat de Afsluitdijk toch op de schop moest om te voldoen aan veiligheidseisen. De regionale overheden zijn enthousiast over het plan omdat het veel kansen biedt voor economie en ecologie.  

Geld en expertise
De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) heeft het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ vervolgens gevraagd om dit traject te trekken. Dat doet PRW door geld, expertise en mankracht (door het inhuren van Dienst Landelijk Gebied) beschikbaar te stellen.