Programmateam PRW: hoe duur is de natuur?

woensdag 24 januari 2018

“Hoe duur is de natuur?”, “Wat zijn nu eigenlijk ecosysteemdiensten?” en “Mag een boom ook gewoon zichzelf zijn?” Die vragen stelt Matthijs Schouten, natuurfilosoof, zich in de documentaire ‘Hoe duur is de natuur’ van VPRO/Tegenlicht in november 2017.

Bij het Programma naar een Rijke Waddenzee komen we regelmatig vraagstukken tegen die hier mee samenhangen. Begrippen als ecosysteemdiensten, drukfactoren, drivers en gevolgen zijn hiermee annex. Tijdens de PRW-teambijeenkomst van 23 januari is hier aandacht voor geweest. Niet met een eenduidige slotconclusie. Maar meer een soort van masterclass, om met elkaar meer grip op het denken in ecosysteemdiensten en DPSIR te krijgen.

Ecosysteemdiensten
Bijzonder hoogleraar Ecologie Natuurherstel Matthijs Schouten ziet een gevaar in de drijvende kracht achter het kapitalisme om de natuur te gebruiken als basis voor de economie. Nee, de natuur is de basis voor ons leven. Maar de natuur wordt nu teveel als gebruiksobject gezien en dat heeft een einde. Denk bijvoorbeeld aan de uitputting van grondstoffen. Daarom wordt het des te meer tijd dat we stilstaan bij de vraag wat natuur is en wat wij zijn.
Documentaire VPRO Tegenlicht

DPSIR-benadering
DPSIR is de afkorting voor; Driving forces, Pressures, States, Impacts en Responses. Het is een causaal kader voor het begrijpen van de interacties tussen de maatschappij en natuur. Bijzonder hoogleraar en RWS’er Gerard Jansen geeft een inleiding op hoe dit kader werkt en waarom het van belang is. Zo is de DPSIR-benadering onder andere een bouwsteen voor de opzet van de Basismonitoring in het Waddengebied.
Presentatie Gerard Jansen

Drukfactoren
Inleiding door strategietrekker Michiel Firet over de drukfactoren op de natuur in de Waddenzee. Het begrip drukfactoren levert soms veel discussie op in een aantal processen waar PRW bij is betrokken, zoals het Actieplan Broedvogels en de GAW2050. Hoe kun je de belasting van de mens op het Waddenecosysteem  reduceren zonder wezenlijk ‘een stap opzij’ te doen?
Presentatie Michiel Firet

Programmateam PRW
Ongeveer één keer in de vijf weken komt het programmateam PRW bijelkaar in het Huis voor de Wadden. Het programmateam bestaat uit PRW’ers en personen die als opdrachtgever indirect een binding hebben met het programma. Daarnaast worden er per thema externe gasten uitgenodigd.