Onderwaterbeelden vispassage Den Oever

vrijdag 19 oktober 2018

Bij de vispassage bij Den Oever zijn onderwaterbeelden gemaakt om het gedrag van de vissen die van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken te monitoren. Dit meldt de Nederlandse Vissersbond op haar website.

In december 2015 is de vispassage bij Den Oever opgeleverd. De passage is een buis door de Afsluitdijk die het voor vissen mogelijk maakt om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te zwemmen om zo paai- en opgroeigebieden in het IJsselmeer of het achterland te bereiken.

Monitoring vispassage

Rijkswaterstaat beheert en monitort de vispassage bij Den Oever. In 2016 is de vispassage voor het eerst gemonitord. Hiervoor werd de binnentrekkende vis met netten gevangen. Hieruit bleek dat (in de drukste nacht) zo’n 50.000 glasalen de vispassage passeerden.

Om het gedrag van de vissen die gebruik maken van de vispassage nog beter in kaart te brengen, besloot Rijkswaterstaat om onderwaterbeelden te maken in de vispassage. Hiermee kan Rijkswaterstaat bijvoorbeeld de pompinstellingen optimaliseren.

Rustig en donker water

Opvallend volgens Rijkswaterstaat is dat er meer vis door de passage gaat als het water rustig is en als het donker is. De wolhandkrab is de hele dag door te zien en ook grote vissen als baars en volwassen aal maken gebruik van de passage. Ook is te zien hoe predatie plaats vindt en hoe de vis reageert op stroming.

Swimway

Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt met tal van beheerders, onderzoekers, natuurverenigingen en gebruikers van het wad samen om de vistrek in het Waddengebied te bevorderen. De weg die vissen moeten afleggen om van hun leefgebied naar hun paaigebied te komen noemen we de Swimway. Doel is om de dalende visstand te keren. Deze beelden zijn erg nuttig om te zien hoe vispassages werken en welke toegevoegde waarde ze kunnen hebben.