Oliebestrijding Waddenzee voor het eerst grootschalig geoefend

donderdag 31 augustus 2017

Van olieruimen op volle zee tot het schoonmaken van droogvallende platen: onder de naam Olie Alert Waddenzee organiseert Rijkswaterstaat, samen met tal van andere partijen, de eerste integrale oliebestrijdingsoefening op en rond de Waddenzee.

Belangrijk onderdeel van de oefening is de samenwerking met de vele andere organisaties die een rol hebben bij oliebestrijding in het gebied. Ruim 200 mensen nemen deel aan de oefening, waaronder zo’n 70 vrijwilligers.

Bescherming
Wanneer olie vrijkomt bij een aanvaring op zee, richt de strategie van Rijkswaterstaat zich erop om zoveel mogelijk olie op te ruimen voordat het de Waddenzee bereikt. De kans dat er toch olie terechtkomt in het unieke en kwetsbare Waddengebied is klein, maar de mogelijke schade enorm. Rijkswaterstaat beschermt het UNESCO Werelderfgoed door samen met partners de olie op te ruimen en de oliebestrijding in de praktijk te oefenen.

Driedaagse oefening: aanvaring op zee
Bij de driedaagse oefening wordt gesimuleerd dat, als gevolg van een aanvaring tussen 2 schepen op de Noordzee, olie terecht komt in de Waddenzee. In plaats van olie worden houtsnippers en stro gebruikt.

Maandag 4 september oefenen alle betrokken bestuurders ‘droog’, met complexe dilemma’s waar snel besluiten over genomen moeten worden.

Dinsdag 5 september oefent Rijkswaterstaat de eerste fase van de oliebestrijding op de Noordzee en in de zeegaten bij Texel, waarbij al zoveel mogelijk ‘olie’ wordt opgeruimd. Tijdens de oefening worden verschillende formaties van schepen getest.

Woensdag 6 september speelt de oefening zich af op diverse locaties op en rond Schiermonnikoog. Met zorg voor de natuur en met inzet van innovatieve technieken wordt de ‘oefenolie’ in het ondiepe water en op Het Rif opgeruimd. Ook wordt een zanddam opgeworpen om het achterliggende kwetsbare gebied tegen de olieverontreiniging te kunnen beschermen.

Rijke Waddenzee
In 2012 en 2013 begeleidde het Programma naar een Rijke Waddenzee het proces, samen met Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging, om te komen tot een Ecologisch Spoorboekje voor oliebestrijding in de Waddenzee.

In de afgelopen jaren ontwikkelde Rijkswaterstaat vervolgens samen met alle gebieds-, natuurbeheerders en gemeenten diverse inzetplannen. Daarin staat beschreven wat een goede aanpak is voor alle specifieke gebiedsdelen. De plannen worden nu voor het eerst in de praktijk geoefend en zullen waar nodig worden aangescherpt.

Meer weten?
Olie-alert Waddenzee