Inzichten voor ecologisch spoorboekje bevestigd

dinsdag 23 oktober 2012

Sinds kort is de nieuwe olieterminal in de Eemshaven geopend. Hoewel er strenge veiligheidseisen zijn, wordt er toch gewerkt aan een ecologisch spoorboekje. Zo kunnen bestuurders de juiste beslissingen nemen bij een eventuele ramp.

Bij een grote olieramp in de Waddenzee is het bijna onmogelijk om alle olieresten op te ruimen. Een gedeelte blijft achter op ondermeer kwelders. Dat bleek maar weer eens tijdens de olierampoefening op de Eems door Rijkswaterstaat zo’n twee weken geleden.

De uitkomsten van de oefening worden verwerkt in het ‘Ecologisch Spoorboekje’ waar het Programma naar een Rijke Wadddenzee, samen met Rijkswaterstaat en de Waddenvereniging, hard aan werkt.

Opruimen soms schadelijk
Door de specifieke eigenschappen van de Waddenzee ten opzichte van bijvoorbeeld een Noordzee, zoals de getijdenwerking, de kwelders, en de ondiepten wordt het opruimen bemoeilijkt. Toch kan opruimen zelfs schadelijker voor de natuur zijn dan laten liggen. De natuur is namelijk in staat om olieresten gedeeltelijk zelf af te breken.

Foto: Vopak Terminal Eemshaven

Het belang van het boekje neemt toe omdat er in de Eemshaven sinds oktober een nieuwe olieterminal (foto) is geopend. Daardoor zullen er ook meer olietankers door de Waddenzee varen.

In het ‘ecologisch spoorboekje’ worden de ervaringen van eerdere oefeningen in de Waddenzee gebundeld met de kennis die is opgedaan bij andere internationale olierampen in vergelijkbare gebieden. Het spoorboekje geeft een overzicht van de do’s en dont’s en de prioritering van maatregelen. Dit helpt bestuurders de juiste afwegingen te maken.

FOTO: www.groningen.vopak.com