Nieuwe maatregelen Feugelpôlle Ameland

donderdag 14 maart 2013

De pas aangelegde kleischelpenbank en rijsthoutendammen bij de Feugelpôlle op Ameland zijn iets aangepast om zo beter het geweld van het zeewater aan te kunnen.

Uit een tussentijdse evaluatie bleek namelijk dat de kleischelpenbank en de rijsthoutendammen op een aantal plekken niet bestand waren tegen het voortdurende gedreun van het water.

Extra aanpassingen
Door een paar kleine aanpassingen met zandzakken, het verbreden van enkele stroomgaten in de dammen en een nieuw gegraven geul kan de kracht van de zee nu beter worden opgevangen.

Unieke natuur
De Feugelpôlle is een kwelder aan de kust van Zuidwest Ameland. De kwelder is een belangrijke broedplaats van de op één na grootste kolonie sterns in West-Europa. Maar de kwelder dreigt in zee te verdwijnen. Dat zou niet alleen slecht zijn voor de natuur, maar heeft ook gevolgen voor de kustverdediging.


Kustverdediging
De maatregelen bij de Feugelpôlle op Ameland zijn bedoeld om te experimenteren met natuurlijke klimaatbuffers. Hier zijn 7 partijen bij betrokken, waaronder het Programma naar een Rijke Waddenzee. Belangrijkste doel van het experiment is om meer kennis te genereren over de rol van natuurlijke vormen van kustverdediging die kunnen dienen als versterking van de dijken.