Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

dinsdag 10 april 2018

Mosselkwekers klaar voor de vangst van mossellarven

Ook in 2018 zijn de mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) inmiddels weer in het water gehangen door de mosselkwekers op de Waddenzee. Dit doen zij om straks de mossellarven op te vangen, in de hoop dat dit uitgroeit tot mosselzaad.

Dit meldt Nico Laros van de Waddenunit. ,,Het water in de Waddenzee wordt al weer wat warmer, dit is voor de schelpdieren een signaal om zich te gaan voortplanten. Bij de mosselen noemen we dit “melken”, het sperma en de eitjes worden meestal rond eind april naar buiten gespuwd.”

Mosselzaad
Hierna vindt er een bevruchting plaats en ontstaan er mossellarven. Deze mossellarven zweven enkele weken in de waterkolom en gaan zich zo’n drie weken later afzetten/hechten aan hard substraat. Dit kan een zandkorrel zijn of een ander schelpdier, maar bijvoorbeeld ook een stuk touw van een MZI.

De mosselkwekers weten dit en daarom hangen zij de speciale touwen en netten van de MZI’s in het water om de larven in te vangen. Deze touwen zijn een beetje gepluisd en vormen mooie “nisje”. ,,De larven willen zich hier graag in nestelen”, vertelt Laros. Hierna is het wachten totdat de mossellarven zich gaan ontwikkelen tot mosselzaadjes. Als het voedsel aanbod en de weersomstandigheden goed zijn, groeit het geheel uit tot dikke strengen mosselzaad.

Zeeland
Op kweekpercelen in de Waddenzee worden de mosselen vervolgens opgekweekt. De meeste gaan daarna ook richting Zeeland. Ondermeer om schoon te spoelen. Uiteindelijk belandt het mossellarfje uit de Waddenzee dan op het bord als Zeeuwse mossel.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt de transitie naar een duurzame mosselvisserij in de Waddenzee. Overheden, natuurorganisaties en de vissers kijken gezamenlijk welke stappen ze hier in kunnen zetten.

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 31 mei 2018

Voorjaarsmosselvisserij zit er op

Gedurende de afgelopen vier weken is er door de mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse, Zierikzee en Tholen de jaarlijkse voorjaar mosselzaadvisserij uitgevoerd. Er werd gevist in de diepere delen van de westelijke Waddenzee tussen Terschelling en Den Oever.

meer lezen
woensdag 7 maart 2018

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan.

meer lezen
dinsdag 11 juli 2017

Patroon ontdekt bij vorming mosselbanken

Wetenschappers denken in mosselpatronen de blauwdruk te hebben gevonden voor het herstel van biologisch landschap op de wadplaten in de Waddenzee. De ontdekking kan ondermeer  helpen om herstelprojecten succesvoller te maken.

meer lezen
dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig.

meer lezen