Landschapsbiografie ontwikkeld over het Waddengebied

dinsdag 4 december 2018

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben onlangs vier nieuwe Landschapsbiografieën gemaakt. Ook een Landschapsbiografie van het Waddengebied. Deze landschapsbiografie vertelt het verhaal van het Waddengebied aan de hand van de unieke historisch-landschappelijke kenmerken van dit gebied.

Het Waddengebied is het deel van de Zuidelijke Noordzeekust dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg. Deze publicatie behandelt hoofdzakelijk de eilanden, de Waddenzee en de buitendijkse kwelders en dijken op het vasteland. Het Waddengebied is uniek in de wereld. Onder de invloed van eb en vloed is het landschap constant aan verandering onderhevig.

Deze publicatie is een karakterschets van dit bijzondere historische landschap: welke karakteristieken maken het zo bijzonder, en hoe zijn die historisch-landschappelijke karakteristieken in de loop van de tijd ontstaan?

Vier parken van wereldklasse
In 2016 vond de verkiezing plaats van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Vier gebieden kregen dat predicaat: het Waddengebied, de Veluwe, de Hollandse Duinen en NLDelta/Biesbosch-Haringvliet. Deze gebieden zijn meer dan alleen natuur. Wat wij nu unieke natuur noemen, is vaak het resultaat van eeuwenlang menselijk gebruik. De natuurverkiezing was onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’.

Het programma wil deze gebieden internationaal op de kaart zetten en ze ecologisch en landschappelijk versterken. Vier landschapsbiografieën dragen daaraan bij door het menselijke en historische verhaal van de Nederlandse natuurgebieden te laten zien. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan.

De vier landschapsbiografieën zijn te downloaden via de website cultureelerfgoed.nl.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft destijds een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bidbook en de uitvoering van de campagne voor het Waddengebied. In de daaropvolgende planontwikkeling heeft PRW eveneens een ondersteunende rol gehad.