Jaarverslag PRW over 2018 is klaar

dinsdag 12 februari 2019

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blikt terug op 2018 via het Jaarverslag. Hoogtepunten van het jaar zijn onder meer de resultaten rondom vismonitoring, het Dark Sky Waddengebied en alle werkzaamheden voor de Trilaterale Ministersconferentie in Leeuwarden.

Het Jaarverslag 2018 geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste resultaten waar PRW een rol in heeft gespeeld. Soms op de voorgrond door te initiëren en te agenderen. Soms op de achtergrond door te faciliteren en kennis of vaardigheden in te brengen. Voor alle resultaten geldt dus dat ze dankzij de inzet en inbreng van een groot aantal partijen zijn behaald.

Financiën
In het jaarverslag is ook een financiële paragraaf opgenomen. In totaal is er in 2018 voor een bedrag van €1.602.000 verplicht aan opdrachten. Belangrijke uitgavenposten voor het aanjagen of versnellen van projecten en initiatieven waren in 2018:

  • Transitie garnalenvisserij
  • Herintroductie platte oester
  • Ontwikkeling trilateraal programma Swimway
  • Ontwikkeling en uitvoering flywaymonitoring
  • Ontwikkeling Initiatief Lauwersmeer
  • Ontwikkeling strategie zoutadaptatie
  • Opzetten kennisprogramma sediment en morfologie
  • Duurzame ontwikkeling havens
  • Eems-Dollard: kennisinbreng en procesondersteuning bij ontwikkeling pilots ED 2050
  • Ontwikkeling programma en promotie Dark Sky Waddengebied

Tweede Kamer
Het jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee is een schriftelijke verantwoording over de werkzaamheden. De voortgang van de resultaten wordt periodiek besproken in het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Dit fungeert als een soort Raad van Toezicht. Het volledige jaarverslag 2018 wordt, tezamen met het jaarverslag over de mosselvisserij (wordt nog aan gewerkt), aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Meestal is dat rond mei.