Jaarverslag mosseltransitie over 2018 is klaar

vrijdag 26 juli 2019

De jaarverslagen van Programma naar een Rijke Waddenzee zijn nu klaar. De jaarlijkse rapportage over de voortgang van het in 2008 afgesloten ‘Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee’ over 2018 is daar een onderdeel van. De jaarverslagen zijn aangeboden aan minister Schouten.

Voortgangsrapportage

Het Convenant gaat over de visserij van mosselzaad in het niet droogvallende deel van de Waddenzee. Deze is gesloten tussen de mosselsector (= Producenten Organisatie mosselcultuur), het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en natuurorganisaties in de Waddenzee.  De uitvoering hiervan vindt plaats conform het Plan van uitvoering transitie mosselsector 2014-2018. Programma naar een Rijke Waddenzee coördineert de begeleiding van de uitvoering van de transitie van de mosselsector.

Tweede kamer

Dit jaarverslag over de mosselvisserij  is samen met het jaarverslag van het Programma naar een Rijke Waddenzee aangeboden aan minister Schouten, zie deze brief. De planning is om deze jaarverslagen in september aan te bieden aan de leden van de Tweede Kamer.