Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

vrijdag 26 januari 2018

Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

MOCO, het monitoringconsortium dat het meerjarig onderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee uitvoert, kan in 2018 voortvarend aan de slag. De onderzoekers krijgen namelijk een extra subsidie van bijna een ton.

Het landelijke expertisecentrum CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality) heeft besloten dit jaar de bijdrage aan te vullen met een bedrag van € 91.925,- Dit bedrag komt naast de vaste bijdrage die het Actieplan Vaarrecreatie heeft belegd als onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA). In de SWA werken alle beheerders gezamenlijk aan de verbetering van het beheer van Werelderfgoed Waddenzee.

Blauwdruk
CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden. Het is een initiatief van de hogescholen NHTV te Breda,  Stenden/NHL te Leeuwarden en Hogeschool Zeeland te Vlissingen. Inhoudelijke ondersteuning wordt geleverd door de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen. De rijksoverheid ondersteunt dit initiatief financieel.

Voor CELTH is het interessant om de methodiek die in het MOCO-project is ontwikkeld ook in andere regio’s en gebieden in Nederland toe te passen. Daartoe wordt een ‘reflectiegroep’ opgericht om andere hogescholen bij dit project te betrekken.

Grote enquête Jachthavens
Onderzoeksleider Bertus van der Tuuk is blij met deze erkenning én de extra bijdrage. ,,Hierdoor kunnen we nog meer belangrijke vragen onderzoeken. We zullen ondermeer een enquête gaan houden in de jachthavens onder vaarrecreanten deze zomer. En  er komt een Focusgroep van ervaren praktijkmensen om de monitoringsresultaten aan te scherpen. ”

Monitoringsonderzoek
Het monitoringonderzoek wordt in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee uitgevoerd. Bij het Actieplan zijn ruim 30 partijen betrokken, waaronder Waddenprovincies, Waddengemeenten, Rijksoverheid, natuurverenigingen, vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzee-jachthavens.De aansturing vindt plaats vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door MOCO (monitoringsconsortium). Een samenwerkingsverband van Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, en de Karekiet Landschap en Ecologie. Het onderzoek naar vaarrecreatie in de Wadden duurt drie jaar. Vorig jaar werden de eerste resultaten gepubliceerd.

rapporten en documenten in dit thema

 • maandag 20 november 2017

  Presentatie MOCO Vaarrecreatie

  De presentatie van MOCO over vaarrecreatie en natuur in het Waddengebied (PDF, 13.0 Mb).

  naar rapport
 • maandag 20 november 2017

  Verslag van werkbijeenkomst MOCO

  Verslag van de werkbijeenkomst van MOCO. Het monitoringsonderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Wadden. De bijeenkomst was op een boot die vertrok vanuit Harlingen (PDF, 0.9 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Samenvatting Vaarrecreatie Waddenzee

  De samenvatting van alle monitoringsresultaten van een groot onderzoek dat in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is uitgevoerd door MOCO (PDF, 6.4 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Confrontatie natuur en vaarrecreatie

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 7.1 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Vaarrecreatie: gedrag en beleving

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 5.1 Mb).

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

woensdag 15 november 2017

"Kraak de radarcode voor Vaarrecreatie"

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd vooruitgeblikt op het seizoen 2018.

meer lezen
vrijdag 21 juli 2017

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum−snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

meer lezen
vrijdag 18 maart 2016

Themabijeenkomst Monitoring Actieplan Vaarrecreatie

Bijna 30 belanghebbenden  van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) kwamen onlangs  in Harlingen bij elkaar voor een themabijeenkomst  over Monitoring. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over de opzet van het monitoringsprogramma, de eerste resultaten van de pilot en de samenwerking binnen het programma.

meer lezen