Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 8 juni 2015

Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen tussen soorten

LEEUWARDEN – De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Andere soorten zijn stabiel of laten zelfs een stijging zien, zo blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Slecht gaat het vooral met ‘mariene juvenielen’. Het gaat dan om jonge vissen van soorten zoals schol, schar en kabeljauw die hun eerste levensfase in de Waddenzee doorbrengen.

Toch gaat het niet met alle vissen slecht in de Waddenzee. De meeste estuariene standvissen (vissen die de Waddenzee als vast leefgebied hebben) laten een stabiele trend (bv. grondels, bot en botervissen) zien of zelfs een toenemende trend  (zandspieringachtigen).

Vis op de meetlat. FOTO: Marianne Wildenberg

Nieuwste kennis
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het onderzoek uitgevoerd samen met de onderzoeksinstituten NIOZ en IMARES Wageningen UR. Niet alleen is de nieuwste kennis over visstanden overzichtelijk gemaakt in factsheets, maar ook zijn er aanbevelingen gedaan voor onderzoek. En er is aangegeven  wat benodigde maatregelen kunnen zijn.

Maatregelen voor verbetering
Uit het onderzoek van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat er een aantal duidelijke korrelaties zijn tussen de visstand en het verdwijnen van goed leefgebied door grootschalige processen zoals klimaatverandering, visserij, zandsuppleties, verhoogde predatie door toppredatoren, zandwinning, aanleg van dijken en natuurlijke sterfte.

Maatregelen die de visstand kunnen verbeteren moeten ook in die sfeer gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van overgangen tussen zoet en en zout en bij zandsuppleties kan er beter rekening worden gehouden met de hersteldtijd van de bodem.

Visserij herkent uitkomsten
Begin dit jaar is er een werksessie gehouden met een groep waddenvissers in Harlingen. De gegevens uit het onderzoek blijken goed overeen te komen met de waarnemingen van de vissers.

DOWNLOAD: Onderzoek en Factsheets

Misschien wil je dit ook lezen?

dinsdag 17 juli 2018

Onduidelijkheden over rol toppredatoren Waddenzee

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun impact. Met name de indirecte (de trofische cascade-effecten) zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat moet veranderen.

meer lezen
dinsdag 14 maart 2017

Onderzoek monitoringsfuik in oostelijke Waddenzee

Woont u op Texel of Terschelling? Dan zijn we op zoek naar u. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Staatsbosbeheer vragen drie minuten van uw tijd voor het invullen van een enquête over de realisatie van een monitoringsfuik in het Oostwad.

meer lezen
woensdag 8 maart 2017

Swimway: op naar een gezonde visstand in Waddenzee

Onlangs verscheen in het Friesch Dagblad een verhaal over de Swimway Waddenzee. Paddy Walker, als adviseur betrokken bij het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), vertelt over de noodzaak en invulling van de Swimway.

meer lezen
woensdag 25 januari 2017

Trilaterale workshop over Swimway

Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een trilateraal Swimway-programma voor de gehele Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 6 december 2016

Kabeljauw wordt zeldzamer in Duitse Waddenzee

De schol en de kabeljauw vinden het water van de Waddenzee te warm en zoeken hun heil elders. Uit een vergelijking van onderzoek tussen 1972 en 2014 blijkt dat deze vissen althans in het Duitse deel van de zee veel zeldzamer zijn geworden, zo meldt het ANP.

meer lezen
maandag 12 september 2016

Buitengewone biologie van buitendelta ’s Waddenzee

Over de buitendelta’s van de Waddenzee is morfologisch veel bekend, maar ecologisch veel minder. IMARES heeft daarom in opdracht van het Ministerie van EZ een quickscan gedaan om  door middel van literatuurstudie een overzicht te geven van het functioneren van de buitendelta’s. De nadruk ligt hier bij op het biologische systeem en de relatie tot plannen voor zandsuppleties.

meer lezen
woensdag 13 juli 2016

Akoestisch systeem om vis te meten in Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil graag dat er een uitgebreid telemetrisch netwerk wordt uit gerold in de Waddenzee om zo meer te weten te komen over de visstand. De voorkeur gaat uit naar de telemetrische techniek omdat dit het beste de gedrags- en migratiepatronen van vis in beeld kan brengen.

meer lezen