Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen tussen soorten

maandag 8 juni 2015

LEEUWARDEN – De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Andere soorten zijn stabiel of laten zelfs een stijging zien, zo blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Slecht gaat het vooral met ‘mariene juvenielen’. Het gaat dan om jonge vissen van soorten zoals schol, schar en kabeljauw die hun eerste levensfase in de Waddenzee doorbrengen.

Toch gaat het niet met alle vissen slecht in de Waddenzee. De meeste estuariene standvissen (vissen die de Waddenzee als vast leefgebied hebben) laten een stabiele trend (bv. grondels, bot en botervissen) zien of zelfs een toenemende trend  (zandspieringachtigen).

Nieuwste kennis
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het onderzoek uitgevoerd samen met de onderzoeksinstituten NIOZ en IMARES Wageningen UR. Niet alleen is de nieuwste kennis over visstanden overzichtelijk gemaakt in factsheets, maar ook zijn er aanbevelingen gedaan voor onderzoek. En er is aangegeven  wat benodigde maatregelen kunnen zijn.

Maatregelen voor verbetering
Uit het onderzoek van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat er een aantal duidelijke korrelaties zijn tussen de visstand en het verdwijnen van goed leefgebied door grootschalige processen zoals klimaatverandering, visserij, zandsuppleties, verhoogde predatie door toppredatoren, zandwinning, aanleg van dijken en natuurlijke sterfte.

Maatregelen die de visstand kunnen verbeteren moeten ook in die sfeer gevonden worden. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van overgangen tussen zoet en en zout en bij zandsuppleties kan er beter rekening worden gehouden met de hersteldtijd van de bodem.

Visserij herkent uitkomsten
Begin dit jaar is er een werksessie gehouden met een groep waddenvissers in Harlingen. De gegevens uit het onderzoek blijken goed overeen te komen met de waarnemingen van de vissers.