Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 10 december 2018

Bijeenkomst over vispopulaties in Harlingen

Er gebeurt veel om de vispopulaties in de Waddenzee weer op peil te krijgen. Op donderdag 29 november heeft een breed gezelschap van stakeholders vanuit  visserij, de wetenschap, overheid, belangenorganisaties en terreinbeheerders zich laten informeren over wat er allemaal gaande is. Alle presentaties zijn hieronder te downloaden.

Prof dr. Klemens Eriksson van de Rijksuniversiteit vertelde in de presentatie: waar wonen vissen? over het onderzoek in de Baltische zee naar de relatie tussen het voorkomen van driedoornige stekelbaars en algen. Een interessant onderzoek, waarin duidelijk werd dat begrip van het onderwater-voedselweb nodig is om goede herstelmaatregelen te kunnen nemen voor vissen. “Eerst weten en dan doen”, was zijn motto.

Swimway

Martha Buitenkamp, projectleider Swimway Wadden Sea vertelde over de afspraken die zijn gemaakt tussen de drie waddenlanden om te werken aan onderzoek, beleid, maatregelen en stakeholderbetrokkenheid om de trilateraal afgesproken visdoelen te halen.

Arjan Berkhuizen van de World Fish Migration Foundation vertelde over zijn droom om alle Swimways op de wereld in kaart te brengen.

Onderzoek en maatregelen

Jeroen Huisman van Van Hall Larenstein vertelde over het project Ruim Baan voor Vissen 2. Dit project gaat over fysieke maatregelen die waterschappen gaan nemen om belemmeringen voor vissen op de zoet zout overgangen weg te nemen. Ook is kennisontwikkeling een onderdeel van het project.

Wouter van der Heij van de Wadden Vereniging is samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Marine Research en NIOZ bezig met een groot onderzoekvoorstel, Swimways, dat veel kennis moet opleveren om het beheer voor vissen te verbeteren. Vooral begrip van de geschikte habitats en de totale levenscyclus van diverse vissoorten staat hierin centraal.

Bedreiging Haring

En tot slot werd door Olav Dobbers en Jelle Moens, twee studenten van Van Hall Larenstein, het rapport over de levenscyclus van de Haring in de Waddenzee aangeboden aan Martha Buitenkamp. Het rapport beschrijft de verschillende knelpunten, die de ontwikkeling van de Haring belemmeren. De conclusie is dat vooral de temperatuurstijging direct of indirect een bedreiging vormen voor de Haring .

rapporten en documenten in dit thema

 • maandag 10 december 2018

  Tilaterale inventarisatie van initiatieven voor de Swimway Waddenzee.

  Trilaterale inventarisatie van initiatieven voor de Swimway Waddenzee.

  naar rapport
 • maandag 10 december 2018

  Presentatie over Swimways van de wereld

  Presentatie over de Swimways van de Wereld door Arjan Berkhuysen.

  naar rapport
 • maandag 10 december 2018

  Presentatie trilaterale afspraken Swimway Waddenzee

  Presentatie Marta Buitenkamp over de trilaterale afspraken voor de Swimway van de Waddenzee.

  naar rapport
 • maandag 10 december 2018

  Levenscyclus Haring Waddenzee

  Rapport Olav Dobbers en Jelle Moens, twee studenten van Van Hall Larenstein. Het rapport gaat over de levenscyclus van de Haring in de Waddenzee. Het rapport beschrijft de verschillende knelpunten, die de ontwikkeling van de Haring belemmeren. De conclusie is dat vooral de temperatuurstijging direct of indirect een bedreiging vormt voor de Haring (PDF, 3.0 Mb).

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 11 januari 2019

Klimaatverandering belangrijke reden verandering visbestanden

Grindwinning, oliewinning/verwerking, militaire activiteiten, visserij, baggeren, constructies op zee, eutrofiëring en klimaatverandering (temperatuur, saliniteit en variatie in zeestromingen) zijn belangrijke knelpunten voor de ontwikkeling van haring (Clupea harengus) in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 26 november 2018

Waddenmozaïek: grootschalig onderzoek naar stand onderwaternatuur

Het Waddenfonds kent een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek’ van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

meer lezen
vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand.

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Van de kinderkamerfunctie voor platvis is weinig meer over, de visserij op zeebaars en harder is vrijwel geheel stil komen te liggen en echt grote vissen zijn nog slechts sporadisch aanwezig. Via het Swimway concept wil een internationaal team van deskundigen en gebruikers beter begrijpen waar de schoen wringt. Zo kan de slag gemaakt worden naar een duurzaam herstel van de visstand.

meer lezen