Bijeenkomst over vispopulaties in Harlingen

maandag 10 december 2018

Er gebeurt veel om de vispopulaties in de Waddenzee weer op peil te krijgen. Op donderdag 29 november heeft een breed gezelschap van stakeholders vanuit  visserij, de wetenschap, overheid, belangenorganisaties en terreinbeheerders zich laten informeren over wat er allemaal gaande is. Alle presentaties zijn hieronder te downloaden.

Prof dr. Klemens Eriksson van de Rijksuniversiteit vertelde in de presentatie: waar wonen vissen? over het onderzoek in de Baltische zee naar de relatie tussen het voorkomen van driedoornige stekelbaars en algen. Een interessant onderzoek, waarin duidelijk werd dat begrip van het onderwater-voedselweb nodig is om goede herstelmaatregelen te kunnen nemen voor vissen. “Eerst weten en dan doen”, was zijn motto.

Swimway

Martha Buitenkamp, projectleider Swimway Wadden Sea vertelde over de afspraken die zijn gemaakt tussen de drie waddenlanden om te werken aan onderzoek, beleid, maatregelen en stakeholderbetrokkenheid om de trilateraal afgesproken visdoelen te halen.

Arjan Berkhuizen van de World Fish Migration Foundation vertelde over zijn droom om alle Swimways op de wereld in kaart te brengen.

Onderzoek en maatregelen

Jeroen Huisman van Van Hall Larenstein vertelde over het project Ruim Baan voor Vissen 2. Dit project gaat over fysieke maatregelen die waterschappen gaan nemen om belemmeringen voor vissen op de zoet zout overgangen weg te nemen. Ook is kennisontwikkeling een onderdeel van het project.

Wouter van der Heij van de Wadden Vereniging is samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Marine Research en NIOZ bezig met een groot onderzoekvoorstel, Swimways, dat veel kennis moet opleveren om het beheer voor vissen te verbeteren. Vooral begrip van de geschikte habitats en de totale levenscyclus van diverse vissoorten staat hierin centraal.

Bedreiging Haring

En tot slot werd door Olav Dobbers en Jelle Moens, twee studenten van Van Hall Larenstein, het rapport over de levenscyclus van de Haring in de Waddenzee aangeboden aan Martha Buitenkamp. Het rapport beschrijft de verschillende knelpunten, die de ontwikkeling van de Haring belemmeren. De conclusie is dat vooral de temperatuurstijging direct of indirect een bedreiging vormen voor de Haring .