Bijeenkomst mariene aquacultuur

donderdag 7 april 2022

Programma naar een Rijke Waddenzee organiseert in samenwerking met Wing, in opdracht van het Investeringskader Waddengebied, de bijeenkomst ‘Kansen voor mariene aquacultuur in het Waddengebied?!’ op woensdag 13 april van 9.30-14u in het Provinciehuis Groningen. Samen met een gemengd gezelschap van ondernemers, beleidsmedewerkers, onderzoekers en natuurorganisaties kijken we naar de haalbaarheid voor mariene aquacultuur op land in het Waddengebied.

Programma

De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In de plenaire opening wordt de huidige stand van zaken geschetst met presentaties over het beleidskader, de fysieke omstandigheden in het Waddengebied en de stand van zaken rond verschillende mariene aquacultuur soorten. In het tweede deel gaan we in werkgroep rond mariene aquacultuur soorten aan de slag om tot een pitch voor een business case te komen. Gezamenlijk stellen we dan de meest kansrijke business cases vast die nader uitgewerkt zullen worden. De bijeenkomst vindt hybride plaats.