Animatiefilm over de Flyway

woensdag 5 februari 2014

Wie weet kom je het straks wel tegen op de veerboot naar één van de Waddeneilanden, bij een bezoekerscentrum of misschien wel in het lespakket van je schoolgaande kinderen. De korte animatiefilm over de Flyway is namelijk uit. Officieel gepresenteerd in Tønder en binnenkort wijd verspreid in Nederland.

In de animatiefilm wordt kort het principe uitgelegd van de trekroute van vogels langs de Oost-Atlantische kust. Zij vliegen duizenden kilometers om te kunnen broeden in het Arctisch gebied en te overwinteren in Afrika. Onderweg zijn er tal van gevaren. Maar wij kunnen helpen!

Wijd verspreid
De animatie film wordt vertaald naar het Deens, Duits, Nederlands en Frans. Van daaruit is het de bedoeling de film te verspreiden onder een groter publiek. Via websites en presentaties maar ook via bezoekerscentra langs de Waddenkust en bijvoorbeeld op de veerboot (met ondertiteling) naar de Waddeneilanden. Vogelbescherming Nederland gaat de animatiefilm opnemen in hun lespakket over natuur en vogels. Dat wordt verspreid onder meer dan 500 scholen in Nederland.  

Samenwerking
De animatiefilm maakt onderdeel uit van het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI). Een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Duitse overheden dat in het leven werd geroepen in 2009, toen de Waddenzee tot Werelderfgoed werd benoemd door UNESCO. Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt aan een integraal meetsysteem voor watervogels. Het Duitse ministerie voor natuur werkt gelijktijdig aan een project voor capaciteitsopbouw voor natuurbescherming in West-Afrika. Deze film is bedoeld om de Flyway beter bekend te maken onder een groter publiek. Uiteindelijk doel is vogelsoorten zo goed mogelijk te beschermen.