Opletten bij nieuw mosselbankje Richel

dinsdag 12 juli 2016

Er is een nieuw mosselbankje ontstaan van ongeveer 1 hectare groot aan de zuidzijde van Richel, een wadplaat in de Waddenzee.  Het mosselzaad is nu nog piepklein (o.3 tot 1 centimeter) en zit deels nog in de grond.

Om te voorkomen dat er schepen op het mosselbankje droogvallen, waardoor schade ontstaat, heeft de Waddenunit in het kader van dynamisch zoneren, drie palen neergezet aan de zuidzijde van het bankje met als opschrift: MOSSELBANK.

De Waddenunit roept wadvaarders nu op om niet op dit plekje te gaan droogvallen. Maar een bezoekje aan de zijkant van het mosselbankje is aan te bevelen, weet Nico Laros van de Waddenunit. ,,Het bruist van het leven, maar probeer beschadiging te voorkomen. Houd afstand en pak een verrekijker.”

Het bankje is waarschijnlijk eind april ontstaan. ,,Op dat moment komen het mosselsperma en de eitjes in de waterkolom terecht”, vertelt Laros. ,,Daar vindt een bevruchting plaats en ongeveer drie weken later gaan de mossellarven, die inmiddels zijn ontstaan, zich hechten aan substraat. Dat substraat kan van alles zijn; een schelpje of een zandkorrel bijvoorbeeld. Meestal doen de larven dit massaal op dezelfde plaats, waardoor een mosselbank ontstaat.”

Hieronder  de locatie, waar het mosselbankje is gelegen: 53.10,00 N en 05.08,69 E.

Plaatje met locatie mosselbank bij Richel Waddenzee