Actieplan Broedvogels Nederlandse Waddenzee

Het gaat slecht met de broedvogels in het Waddengebied. Dat blijkt uit een trilateraal monitoringsrapport en de resultaten van de flywaymonitoring tot nu toe. De oorzaken voor dit probleem moeten gezocht worden in het Waddengebied zelf. Broedvogels hebben onder meer last van de hogere waterstand, de mindere kwaliteit van broedgebieden en de toename van het aantal roofdieren. Maar ook verstoring door recreatie is voor de […]

Waddenzee blijft zwakke schakel in internationale Flyway

Een nieuwe analyse van een grootschalige telling in 33 landen in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee laat zien dat een groot aantal vogelsoorten die gebruik maken van de Waddenzee er niet goed voor staan. Ondanks de beschermde status en het werelderfgoed-predicaat van UNESCO gaat het nog steeds slecht met veel soorten broedvogels. Een aantal doortrekkende en overwinterende vogels, […]

Jaaroverzicht: top-5 van 2018

Jaaroverzicht: Top-5 van 2018. Welke nieuwsberichten zijn in het jaar 2018 het meest gelezen op de website van PRW? Een overzicht van de vijf best gelezen verhalen uit 2018. Tijd voor een laatste terugblik! 5. Integrale studie naar zeespiegelstijging Kan de Waddenzee door klimaat verandering verdrinken? Samen met de Waddenacademie vroeg PRW een aantal experts om te kijken hoe de […]

Nieuw Programmaplan: Rijke Waddenzee van Werelderfgoedklasse

Een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse, dat is het doel van het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ (PRW) dat vanaf januari 2019 met vier jaar verlengd wordt. De komende jaren blijven het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de Waddenprovincies, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Coalitie Wadden Natuurlijk samenwerken aan natuurverbetering en transities naar […]

Uitkomsten 13e Waddenzeeconferentie

Een Actieplan voor broedvogels, een herstelde visstand, een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en een verdere verduurzaming van de havens rondom de Waddenzee. Dat is de uitkomst van de 13de Trilaterale Waddenzeeconferentie in Leeuwarden. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte hier nieuwe afspraken met haar Duitse en Deense collega’s; Svenja Schulze en Jakob Ellemann-Jensen. De afspraken zijn […]

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met veel broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd. De Waddenzee is het leefgebied van zo’n 12 miljoen vogels die er korte of langere tijd verblijven om te […]

Programmateam PRW: hoe duur is de natuur?

“Hoe duur is de natuur?”, “Wat zijn nu eigenlijk ecosysteemdiensten?” en “Mag een boom ook gewoon zichzelf zijn?” Die vragen stelt Matthijs Schouten, natuurfilosoof, zich in de documentaire ‘Hoe duur is de natuur’ van VPRO/Tegenlicht in november 2017. Bij het Programma naar een Rijke Waddenzee komen we regelmatig vraagstukken tegen die hier mee samenhangen. Begrippen als ecosysteemdiensten, drukfactoren, drivers en […]

Jaaroverzicht PRW: de top-16 van 2016

PRW wenst iedereen een fijn en gezond 2017 toe! Zo aan het begin van het jaar is dit een mooi moment om even terug te blikken. Een jaarverslag zeg maar, maar dan even aan de hand van 16 mijlpalen uit 2016. Klik op de foto’s voor meer informatie. MOSSEL RECORD Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal […]