Programma naar een rijke Waddenzee

Het laatste nieuws

meld je aan voor de nieuwsbrief

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar

Als gevolg van klimaatverandering en bodemdaling neemt de verzilting toe in de Noordelijke kustregio van Noord-Holland, Friesland en Groningen. De vraag is hoe hier op in te spelen, bedreigingen om te buigen en kansen te pakken. Programma naar een Rijke Waddenzee en Zoet Zout Knooppunt hebben de opdracht gekregen om samen met stakeholders een Plan van Aanpak te schrijven.

meer lezen

Nieuwe landmakers

Ineke Noordhoff, publiciste en onder meer schrijfster van het boek Schaduwkust, heeft een essay geschreven:  ‘Nieuwe landmakers’. Als inspiratie voor de opgave van de Eems-Dollard 2050.  Zo worden nuttige toepassingen gezocht in klei voor dijken en ophogen van landbouwgronden. Aan Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd mee te denken over de opschaling ophogen landbouwgronden.

meer lezen

Selectie oesterbedrijven Waddenzee naar eindfase

De duurzame inbedding van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee vordert. In 2018 hebben de belanghebbende partijen (overheid, natuur en visserij) onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee afspraken gemaakt over de meerjarige inbedding. Eind 2018 konden ondernemers hun belangstelling voor deze activiteit middels een bedrijfsplan kenbaar maken. Een onafhankelijke commissie heeft deze plannen beoordeeld en gerangschikt op basis van diverse criteria. Voorzitter Oosterveld heeft het vertrouwelijke advies op 6 maart 2019 aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân aangeboden.

 

meer lezen
Bekijk alle nieuwsberichten

Persbureau Ameland

@Ameland_Actueel

RT @RijkeWaddenzee: Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar #waddenzee https://t.co/4CfPYzUl0B

vrijdag 22 maart 2019

Michiel Firet

@Michiel_Firet

RT @RijkeWaddenzee: Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar #waddenzee https://t.co/4CfPYzUl0B

donderdag 21 maart 2019

RijkeWaddenzee

@RijkeWaddenzee

Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland klaar #waddenzee https://t.co/4CfPYzUl0B

donderdag 21 maart 2019

Ons streefbeeld

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. PRW brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. Met elkaar zijn wij aan het werk om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken voor mens en de natuur.

Meer lezen over ons streefbeeld

De negen strategieën

De nieuwste rapporten

 • donderdag 21 maart 2019

  Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland

  Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze verkenning is met inbreng van diverse stakeholders tot stand gekomen met als resultaat het Plan van Aanpak (PvA) verzilting Noord-Nederland. (Powerpoint – 5 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 7 maart 2019

  Essay Nieuwe landmakers - Ineke Noordhoff

  Ineke Noordhoff, publiciste en onder meer schrijfster van het boek Schaduwkust, schreef het essay  ‘Nieuwe landmakers’. Als inspiratie voor de opgave van de Eems-Dollard 2050. Ineke neemt ons mee in de gedachte dat we de eeuwenoude traditie van land uit zee maken ook binnendijks kunnen toepassen. Als antwoord op problemen als dalende bodems door delfstoffenwinning en veenoxidatie.

  Het Programma naar een Rijke Waddenzee is gevraagd mee te denken over het Eems-Dollard 2050 spoor nuttige toepassing slib – opschaling ophogen landbouwgronden. In dat kader hebben we Ineke Noordhoff gevraagd een essay te schrijven.

   

  naar rapport
Bekijk alle rapporten