Verkenning duurzame bereikbaarheid Waddeneilanden

PRW wil in 2016 een verkenning starten naar het verduurzamen van de bereikbaarheid van de Waddeneilanden op de lange termijn.

In 2028 lopen de huidige vergunningen van de veerverbindingen naar de eilanden af. Via de verkenning willen we komen tot een rapportage met wensen en ideeën voor de bereikbaarheid vanaf 2028. De ideeën en wensen inventariseren we met bewoners, gebruikers, rederijen, ngo’s en overheden uit de regio.

De verkenning richt zich eerst dus op de lange termijn. Van daaruit wordt bekeken of er ook voor de kortere termijn kansen zijn. Op dit moment vinden er in de regio verschillende gesprekken plaats over de aanpak van het project.