Verkenning pierenwinning Waddenzee

Pieren zijn het meest gebruikte aas in de zeesportvisserij op de Wadden en langs de Noordzeekust.  De pieren worden verkocht aan de zeesportvisserij. Ook sportvissers zoeken op droogvallende wadplaten naar pieren voor eigen gebruik.

De manier waarop de pieren worden gewonnen, geeft op korte termijn verstoring van het bodemleven. Na zo’n vijf jaar is het bodemleven vervolgens weer hersteld naar het oude niveau.

PRW wil verkennen of, en zo ja hoe de pierenwinning kan loskomen van de wadbodem. Doel is te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de wadbodem, met blijvend perspectief voor de betrokken ondernemers. In het project zal ook worden gekeken naar de impact van hobbymatige pierenwinning.