Verkenning kansen kop van Noord-Holland

Dit project is een verkenning naar kansen in de kop van Noord-Holland voor combinaties van landbouw, natuur, visserij en recreatie.

Sinds 2014 betrekt PRW partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn mee te werken aan de ontwikkeling van die kansen. Het gaat om kansen voor vismigratie van het IJsselmeer vanaf Den Oever via het Wieringerrandkanaal, het Amstelmeer en het Balgzandkanaal naar de Waddenzee bij Den Helder en vice versa. Dit is inclusief het gebied rondom het Amstelmeer en de daarop aangesloten wateren.

Focuspunten in het project zijn de waternatuur in de kop van Noord-Holland, het verbeteren van de waterhuishouding voor de landbouwsector en het inspelen op de behoeften van de visserij.

Het doel van het project is gezamenlijk een plan te ontwikkelen en daar financiering voor te vinden.
Het plan moet voor alle belanghebbenden meerwaarde bieden.