Verkenning en pilots verduurzaming Waddenzeehavens

De verduurzaming van de Waddenzeehavens zet door. Onder andere vanwege de behaalde Ecoport-certificering. Om dit wereldwijde keurmerk te mogen dragen, moeten de aangesloten havens iedere twee jaar voortgang boeken in hun milieuprestaties zoals het inzamelen en hergebruiken van afval, energiebesparing en het gebruik van schone energie.

De Waddenzeehavens ontwikkelen zich zo tot duurzame economische clusters, waarbij de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee centraal staan. De havens gaan de komende periode verder investeren in het versterken hiervan.

Havens worden in de toekomst de thuisbasis van diverse duurzame ondernemingen, zoals een duurzame, werelderfgoed-visserij. De komende periode worden extra stappen genomen om dit ondernemen verder te stimuleren en te faciliteren door bijvoorbeeld duurzame (scheeps)brandstoffen en ter plaatse benodigde energie aan te bieden en hergebruik van grondstoffen en afval mogelijk te maken. De Waddenzeehavens worden ook een belangrijkere schakel in het duurzaam toerisme. Natuur in en om de havens wordt verder gestimuleerd, onder andere door ecologisch terreinbeheer.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Een gezamenlijk verkenning is in 2020 gereed naar mogelijkheden voor de transitie naar duurzame Waddenzeehavens;
  • Waddenzeehavens zijn gefaciliteerd in het uitvoeren van minimaal twee pilots in 2021 voor duurzaam ondernemerschap;
  • Een bijdrage aan de Waddenzeeconferentie in 2022 over trilaterale samenwerking tussen havens en natuurbeschermingsorganisaties is geleverd.

Opdrachtgevers:

  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Rijkswaterstaat
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat