Verkenning dijk Vlieland

De verkenning naar mogelijkheden rondom de dijk bij Vlieland voor natuurontwikkeling ligt op dit moment niet bij PRW.