Bereikbaarheid haventje Noordpolderzijl

Noordpolderzijl is het kleinste buitendijkse zeehaventje van Nederland, in het uiterste noorden van de provincie Groningen. Het dichtslibben van de vaargeul bij Noordpolderzijl is al jaren een probleem.
Ondanks inspanningen van de gemeente Eemsmond en het waterschap Noorderzijlvest is de vaargeul naar de haven slecht bevaarbaar. Daardoor wordt de haven nauwelijks meer door schepen bezocht.

PRW heeft in opdracht van de provincie Groningen en mede op verzoek van de gemeente en het waterschap een globale verkenning uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende duurzame oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem bekeken. Zo ook de mogelijkheid van een spoelzee (binnen- of buitendijks).
Een spoelzee pompt een paar keer per dag met kracht water door de vaargeul, waardoor die slibvrij kan worden gehouden. De vaargeul van Noordpolderzijl is qua lengte, ligging en samenstelling van de bodem vergelijkbaar met locaties in Duitsland, waar de aanleg van spoelzeeën al effectief is gebleken.

De verkenning richt zich ook op de vormgeving van oplossingen. Verder wordt gekeken naar de effecten op aspecten als veiligheid, natuur, recreatie, landschap, landgebruik en kosten.