Ondersteuning MetaWad

De Waddenzee is een relatief zwakke schakel in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied langs de kust tot aan Zuid-Afrika. We kunnen stellen dat hoe meer een (trek)vogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat. Meer kennis over de oorzaken is onmisbaar. Het onafhankelijke onderzoeksproject MetaWad heeft in de afgelopen jaren belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd.

MetaWad is een voortzetting van een al veel langer lopend demografisch onderzoek naar trekkende wadvogels. In het project wordt geprobeerd voor vijf karakteristieke trekvogelsoorten de beperkende factoren in de Nederlandse Waddenzee in kaart te brengen. MetaWad is tot en met 2016 gefinancierd door het Waddenfonds en geadministreerd door het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee).

Samenwerking PRW
PRW heeft met name de publicatie van de boeken  “Knooppunt Waddenzee” en “Reisvogels” financieel ondersteund. De boeken gaan onder meer over vijf jaar onderzoek naar kenmerkende vogelsoorten in het Waddengebied en naar de interactie langs de Flyway. Door deze kennisuitwisseling kan PRW samen met de natuurbeheerders bestaande beheermaatregelen aanscherpen.