Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Investeringskader en Waddenfonds

De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen werken samen in de stuurgroep Waddenprovincies.
Zij stellen via het Waddenfonds middelen beschikbaar voor investeringen gericht op verbetering van de natuur en de economie in het Waddengebied. Voor het inzetten van de financiële middelen wordt het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 opgesteld.

In de eerste versie van het investeringskader is gekozen voor een gebiedsgerichte benadering. De gebieden waar het om gaat: Eems-Dollard, kust Fryslân-Groningen, Lauwersmeer, Waddenzee, Waddeneilanden, Afsluitdijk en de kop van Noord-Holland. Daarnaast staan in het investeringskader gebiedsoverstijgende voorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing of duurzame ontwikkeling van de havens. Alles staat in relatie tot de ecologische versterking van het Waddengebied.

In het najaar van 2016 volgt de besluitvorming over het investeringskader door de Gedeputeerde Staten van de drie provincies. Daarna krijgt het Waddenfonds de taak om de middelen uit het fonds toe te kennen. Vanaf dat moment kunnen initiatiefnemers financieringsaanvragen indienen voor projecten en programma’s.

PRW levert een bijdrage aan het investeringskader en biedt ondersteuning en advisering in Waddenfondsprojecten.

Nieuws over dit project

dinsdag 19 juli 2016

Bezoekerscentra Waddenzee benieuwd naar intensievere samenwerking

De eerste bijeenkomst van de verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied zorgde voor positieve reacties. De ontmoeting werkte inspirerend en er werden gezamenlijke kansen gezien.

meer lezen
vrijdag 18 december 2015

Waddenfonds reserveert geld om garnalenverguningen op te kopen

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds stemt in met de contouren voor de Opkoopregeling Garnalenvisvergunningen Waddenzee. Voor deze regeling reserveert het Waddenfonds een indicatief bedrag van maximaal 10 miljoen euro, voornamelijk bedoeld voor de opkoop van garnalenvisvergunningen in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 15 april 2013

Nieuwe Subsidies Waddenfonds

Het Waddenfonds verleent aan acht projecten subsidie. De projecten vallen binnen de programmalijnen Locale Innovaties, Natuur en Water, Werelderfgoed en Energie. In totaal is voor 10,6 miljoen Euro aan subsidie verleend. De totale investering in het Waddengebied is 18,5 miljoen Euro.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • woensdag 16 maart 2016

    Beleef de Waddenzee: Bouwstenen voor het Waddenfonds

    september 2013 (pdf, 5.1 Mb)

    naar rapport