Ecologie en economie in balans

De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn de laatste jaren steeds populairder geworden bij bedrijven. Dit heeft gevolgen voor het aangrenzende Waddengebied, inclusief de Eems-Dollard. Verschillende bedrijven, overheden en natuur- en milieuorganisaties uit de regio hebben in 2014 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om aan de slag te gaan met het project ‘Ecologie en economie in balans’ (E&E).

Een gezond evenwicht tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta: dat is waar het project voor moet zorgen. Het moet een stevige basis leggen voor langdurige samenwerking in de regio, met brede steun voor verdere (natuur)ontwikkelingen in het gebied.

Intensief samenwerken met oog voor elkaars belangen staat in het project voorop. Kern is de ecologische verbetering van de Eems-Dollard, waarbij de milieubelasting omlaag gaat en de (regionale) economie zich op een gezonde manier ontwikkelt.

PRW heeft voor het project cruciale bouwstenen aangeleverd (2012 -2014). Samen met de provincie Groningen bieden we nu met name ondersteuning via het programmamanagement.