Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Ecologie en economie in balans

De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn de laatste jaren steeds populairder geworden bij bedrijven. Dit heeft gevolgen voor het aangrenzende Waddengebied, inclusief de Eems-Dollard. Verschillende bedrijven, overheden en natuur- en milieuorganisaties uit de regio hebben in 2014 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om aan de slag te gaan met het project ‘Ecologie en economie in balans’ (E&E).

Een gezond evenwicht tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta: dat is waar het project voor moet zorgen. Het moet een stevige basis leggen voor langdurige samenwerking in de regio, met brede steun voor verdere (natuur)ontwikkelingen in het gebied.

Intensief samenwerken met oog voor elkaars belangen staat in het project voorop. Kern is de ecologische verbetering van de Eems-Dollard, waarbij de milieubelasting omlaag gaat en de (regionale) economie zich op een gezonde manier ontwikkelt.

PRW heeft voor het project cruciale bouwstenen aangeleverd (2012 -2014). Samen met de provincie Groningen bieden we nu met name ondersteuning via het programmamanagement.

 

Nieuws over dit project

donderdag 23 februari 2017

Sneak Preview Eems-Dollard film

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard. Dit wordt dan uitgezonden op de NPO. Het Programma naar een Rijke Waddenzee mocht alvast een sneak-preview bekijken.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Wat wordt het streefbeeld voor de Eems-Dollard?

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Zorgen scholieren voor doorbraak slibprobleem Eems-Dollard?

Een kleine 200 leerlingen van het Technasium van RSG De Borgen in Leek buigen zich de komende zeven weken over de slibproblematiek van de Eems-Dollard.  Kunnen de jonge scholieren met hun frisse blik voor een doorbraak zorgen?

meer lezen
woensdag 11 november 2015

MIRT Eems-Dollard mondt uit in meerjarig adaptief programma

Begin november heeft de besluitvorming over het MIRT Economie en Ecologie in Balans plaatsgevonden. Rijk en provincie Groningen hebben afgesproken om samen een meerjarig adaptief programma op te stellen. Irene van Dorp wordt kwartiermaker namens de provincie.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • woensdag 4 mei 2016

  Eindrapport MIRT-onderzoek Eems-Dollard

  December 2015, (PDF, 4.0 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Meer integraliteit Natuur en economie in de Eems-Dollard

  (advies Commissie Willems), Februari 2014, (PDF 0.8Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans Eemsdelta

  oktober 2012 (pdf, 1.1 Mb)

  naar rapport