Indirecte invloeden van menselijk handelen verminderen

Ook menselijke activiteiten van buiten de Waddenzee kunnen het ecosysteem binnen de Waddenzee beïnvloeden. We noemen dit ‘indirecte’ invloeden. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn klimaatverandering, emissies van gebiedsvreemde stoffen (waarvan de invloed veelal nog onduidelijk is, zoals medicijnresiduen), (micro-)plastics en de introductie van biota van buitenaf (‘exoten’, zoals de Japanse oester en diverse kwalsoorten). Het is van belang om deze invloeden beter te begrijpen en te verminderen waar dit kan leiden tot verbetering van het ecosysteem.

Dit vindt zoveel mogelijk in trilateraal kader plaats waarbij telkens een vertaling nodig is voor de Nederlandse Waddenzee. Het is daarbij van belang om nieuwe initiatieven die vanuit onderop worden georganiseerd actief te stimuleren en te verbinden met beleid en beheer.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • In 2019 zijn prioritaire menselijke invloeden op het mariene ecosysteem in kaart gebracht;
  • Daar waar mogelijk zijn per 2020 maatregelen in beeld gebracht om deze prioritaire invloeden te verminderen; deze worden per 2022 ingevoerd.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat