Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Waddenhuisberaad

Samen met de Waddenacademie is er een nieuw Waddenberaad georganiseerd. Daarin komen vragen aan bod als: welke menselijke activiteiten zijn schadelijk voor het ecosysteem van het wad? En vooral: hoe verhoudt de schade van de ene activiteit zich tot die van de andere? In het Waddenberaad geven deskundigen een ranking aan de bedreigingen en effecten van menselijk handelen op het Waddengebied.

Om de ecologische impact helder te krijgen, wordt gebruik gemaakt van het ‘cascademodel’. Het cascademodel is een model dat het ecosysteem van de Waddenzee verbeeldt. Het model bestaat uit vijf ringen, waarbij elke volgende ring afhankelijk is van de vorige. De eerste ring is de dynamische bodem, de basis van het systeem. Daarna volgen waterleven, bodemleven en de ring van vogels en zeehonden.

De vijfde ring staat voor ‘belevingswaarde’. Die ring is van een andere orde dan de eerste vier, maar bij de beoordeling van effecten van menselijk handelen is belevingswaarde een belangrijke factor.

De resultaten van het Waddenberaad  worden medio 2016 verwacht. Vervolgens wordt dit gebruikt bij het opstellen van de nieuwe versie van de Structuurvisie Waddenzee (de huidige versie loopt tot en met 2017).

Nieuws over dit project

maandag 27 februari 2017

Verslag Waddentour: visserij en wetenschap

Op vrijdag 17 februari organiseerden het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie een Waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee. Een verslag hiervan is nu te vinden op de website.

meer lezen
donderdag 21 juli 2016

Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Dat was één van de centrale vragen tijdens het Waddenhuisberaad in Leeuwarden. Vervolgens vonden er een paar aanpassingsrondes plaats. Nu is de rapportage klaar en aangeboden aan het Ministerie van I&M.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • donderdag 21 juli 2016

  Foto Waddenhuisberaad

  De groepsfoto van het Waddenhuisberaad.

  naar rapport
 • donderdag 21 juli 2016

  Rapport Waddenhuisberaad

  Rapport Waddenhuisberaad: Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee?  (PDF, 13.2 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 21 juli 2016

  Aanbiedingsbrief Waddenhuisberaad

  Aanbiedingsbrief Waddenhuisberaad (PDF, 0.1 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 21 juli 2016

  Factsheets Waddenhuisberaad

  De factsheets voor het Waddenhuisberaad (PDF, 4.0Mb).

  naar rapport