Verslag Waddentour: visserij en wetenschap

maandag 27 februari 2017

Op vrijdag 17 februari organiseerden het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie een Waddentour over de relatie tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee.

Tijdens deze dag is een rondrit gemaakt langs de Waddenkust, waarbij op diverse visserij gerelateerde locaties presentaties zijn gehouden en gesprekken zijn gevoerd. Voorafgaand aan deze dag zijn diverse gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de visserijsector, waaronder met de organisaties VisNed, Hulp in Nood, Ons Belang en PO Wieringen. De input die tijdens deze gesprekken is verkregen vanuit de sector is meegenomen in het programma van de Waddentour. Het verslag over de Waddentour kunt u hieronder vinden bij de rapporten.

UPDATE: Brita Trapman, één van de deelnemers vanuit de visserijsector, doet verslag op de website van de Vissersbond:
Waddentour over relatie visserij wetenschap