Onder water kijken met de Zie’nsWat

dinsdag 11 mei 2021

Eén van de doelstellingen van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is het versterken en beleefbaar maken van de onderwaternatuur van de Waddenzee. Daarom hebben we Bureau Waardenburg en The Fieldwork Company gevraagd om een concept te ontwikkelen waarmee dat bereikt kan worden. Een concept dat geschikt is voor havens. De Waddenvereniging en het Havenbedrijf van Lauwersoog hebben ook meegedacht.

Het gemaakte ontwerp heeft de naam Zie’nswat gekregen. Het is een drijvende of aan een kade vast te maken constructie die een aantrekkelijk habitat vormt voor onderwaterleven en ook een platform biedt voor onderzoek en beleving.

Onderwaterleven aantrekken en zichtbaar maken

De constructie kan verschillende soorten materiaal bevatten, in onafhankelijk te plaatsen modules. Op die manier kan onderzocht worden welk materiaal het meeste zeeleven aantrekt. Diverse vissoorten en schaaldieren, oesters, anemonen en zakpijpen zullen er waarschijnlijk een thuis kunnen vinden. Ook kunnen touwen worden toegevoegd waaraan mosselen zich kunnen hechten.

Om aan havenbezoekers te laten zien wat voor leven er op en rond de Zie’nswat zit worden er onderwatercamera’s opgehangen. De beelden worden dan naar een of meer schermen op een locatie in de haven gestuurd. Ook kan de Zie’nswat af en toe uit het water gehaald worden, zodat het aanwezige leven van nabij bewonderd en bestudeerd kan worden.

Onderzoekers kunnen er bovendien het onderwaterleven mee onderzoeken. Zo kunnen ze onder andere de, mede door klimaatverandering, steeds verder oprukkende exoten in de gaten houden.

Belangstelling vanuit havens

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat verschillende havens aan de Waddenzee belangstelling voor het concept hebben. Het zou dus kunnen zijn dat de Zie’nswat op verschillende plekken in de Waddenzee een plek krijgt.

Voor nadere informatie:

Hein Sas, Programma naar een Rijke Waddenzee
Mail: hsas@xs4all.nl, Mob: 06-53193495