Herplanting zeegras opnieuw succesvol

donderdag 27 juni 2013

Het zeegrasherstelproject heeft opnieuw positief resultaat opgeleverd. Het zeegras is weer opgekomen, niet alleen op de ingezaaide vlakken, maar ook op de plekken waar het zeegras al ‘een jaar oud is’. Dit is goed nieuws. Niet alleen de uitzaaimethode is effectief gebleken, maar het opgekomen zeegras heeft nu zélf vruchtbare zaden gevormd waaruit zeegras is opgekomen. Dit is een belangrijke stap in voorspoedig herstel.

De afgelopen twee jaar hebben de Waddenvereniging en Rijkswaterstaat een proef uitgevoerd met als doel groot zeegras in de Waddenzee te herstellen. Vrijwilligers van de Waddenvereniging en experts van Rijkswaterstaat hebben nu twee opeenvolgende jaren zeegras van het Duitse Waddeneiland Sylt op drie plekken in de Nederlandse Waddenzee uitgezaaid.

Natuurlijke voortplanting
Door het lange koude voorjaar liet het zeegras iets langer op zich wachten, maar inmiddels zijn er dunne groene sprieten op het wad bij Uithuizen, Schiermonnikoog en Den Helder te zien. Afgelopen zomer is het zeegras hier voor het eerst opgekomen. Dit jaar was het spannend of dit zeegras zich succesvol had weten voort te planten. De eerste veldwaarnemingen laten zien dat dit inderdaad het geval is. Dit is goed nieuws omdat nu ook duidelijk is geworden dat dit zeegras zichzelf kan voortplanten.

Mogelijk is het zeegras ook verder uitgezaaid naar andere locaties. Rijkswaterstaat gaat in de nazomer monitoren hoe groot de zeegrasvelden precies zijn. Tot die tijd kunnen mensen die zelf zeegras gevonden (denken) te hebben dit melden op het zeegrasaanmeldformulier. Zo kan iedereen helpen het zeegras in kaart te brengen.

Of het zeegras nu definitief terug is in de Waddenzee is nog niet te zeggen, het is nog afwachten hoe het zeegras zich de komende jaren zal ontwikkelen. De Waddenvereniging, het Programma naar een Rijke Waddenzee en Natuurmonumenten bekijken momenteel de mogelijkheden om een vervolg op deze eerste proef in te richten. De resultaten tot nu toe zijn hoopgevend en een uitbreiding van de proef is daarom zinvol.

Over zeegras
Sinds de jaren ’30 komt groot zeegras nauwelijks meer voor in het Nederlandse Waddengebied. Voor die tijd werd het veel gebruikt. Bijvoorbeeld als vulling voor kussens, als isolatiemateriaal en als dijkversterking.