Zeegras groeit weer bij de Rottums

woensdag 14 oktober 2015

GRONINGEN – In de oostelijke Waddenzee, ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog is Groot zeegras gegroeid. Onderzoekers hebben het 21 hectare grote veld afgelopen donderdag bekeken en spreken van een hoopvol feit.

De terugkeer van Groot zeegras is goed nieuws voor vissen en scheldieren die er beschutting kunnen zoeken. Maar ook rotganzen en smienten kunnen er bijvoorbeeld in het najaar hun maag vol eten.

In juli troffen vogelwachters van Staatsbosbeheer al een veldje Klein zeegras aan op Rottumerplaat dat zich ten opzichte van 2013 ‘behoorlijk had ontwikkeld’. Een kilometer zuidwaarts, in de luwte van mosselbanken, vonden ze meer dan honderd planten Groot zeegras. Reden waarom vorige week donderdag verder onderzoek plaatsvond.

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, de beheerders van Rottumerplaat, laten nu weten dat het gaat om ruim 5000 teruggekeerde planten. Nader onderzoek moet nog uitwijzen wat de herkomst is.

Rijke Waddenzee
Vroeger kleurde de Waddenzee op delen smaragdgroen door het vele zeegras. Tegenwoordig is het zo goed als verdwenen. PRW ondersteunt via kennis, geld en netwerk verschillende projecten om zeegras terug te laten keren in het Nederlandse deel van de Waddenzee.