Website online over De Nieuwe Afsluitdijk

dinsdag 8 juli 2014

Een speciale website is nu online over alle projecten die er spelen rondom De Nieuwe Afsluitdijk: www.deafsluitdijk.nl  De website geeft achtergrondinformatie en houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van projecten zoals Blue Energy en de Vismigratierivier.

Het doel van de website is om het brede publiek te informeren over alle ontwikkelingen en projecten die er aan zitten te komen rondom De Nieuwe Afsluitdijk. De Afsluitdijk gaat de komende jaren namelijk op de schop. Dat is nodig omdat de dijk dan ook in de toekomst voldoet aan alle veiligheidseisen. Zo blijft de Afsluitdijk ons ook in de toekomst beschermen.

Meer toeristen en ruimte voor natuur
Naast de versterking van de Afsluitdijk wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om de dijk aantrekkelijker te maken. Verschillende projecten moeten de Afsluitdijk beter beleefbaar maken en meer toeristen trekken. Een van de meest opvallende projecten op dit moment is het plan voor de aanleg van een Vismigratierivier door de Afsluitdijk heen. Hier is op de nieuwe website veel aandacht voor via een rechtstreekse link: www.vismigratierivier.nl.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk de plannen voor  de ontwikkeling van een Vismigratierivier verder uit. Ook aan deze webpagina heeft PRW meegeholpen.