Wadden rode draad Leeuwarden2018

donderdag 12 september 2013

De Wadden en de Waddenzee hebben een belangrijk onderdeel gespeeld in de toekenning van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dit blijkt uit het bidbook dat nu officieel openbaar is gemaakt. 

Leeuwarden kaapte de prijs onlangs weg voor de neuzen van Eindhoven en Maastricht. Maar liefst 129 keer worden de Wadden genoemd in het 134 pagina’s tellende Bidbook. De Wadden zijn namelijk een belangrijk middel voor Leeuwarden gebleken om het bereik van de Culturele Hoofstad uit te kunnen breiden naar heel Friesland en ver daarbuiten.

In Duitsland hebben we bijvoorbeeld ook nog Noord- en Oost-Friesland. Daarmee is Leeuwarden2018 veel breder dan de Friese hoofdstad alleen. De Waddenzee (en de Friese gemeenschap van weleer) strekt zich immers langs de Waddenzee van Noord-Holland tot aan Denemarken. In het Bidbook wordt dan ook consequent over “Wadden-land” gesproken. In dat gebied leven nu zo’n 3.2 miljoen mensen. De jury prees deze transnationale gedachte.

Thema’s: Land, Water en Horizon
Ook in de drie thema’s van Leeuwarden2018 is de Waddenzee te herkennen: land, water en horizon. Er zullen daarom ook een hoop activiteiten komen die rechtstreeks met de Wadden te maken hebben. Daar is een budget voor van een kleine 3 miljoen euro.

Al Gore en de Waddenzee
De oud vice-president van de VS, Al Gore, komt langs op een driedaags congres om over het spanningsveld tussen economie en ecologie van Werelderfgoed Waddenzee te spreken. Bij Lauwersoog komt het eerste Donkere Lucht Park van Nederland als statement tegen lichtvervuiling. En in 2015 moet er als aanloop naar 2018 een groot Waddenzomerfestival komen in nauwe samenhang met ondermeer Oerol.

Kunst en kwelders
Het Programma naar een Rijke Waddenzee verkent op dit moment de mogelijkheden om de doelen van een Rijke Waddenzee te koppelen binnen de context van LWD2018.

Zo zijn er plannen om in de Waddenzee vlakbij Terschelling een kwelder aan te leggen die dient voor de kustveiligheid. Dat gebeurt met wilgentenen en rijshout. Normaal wordt dat kriskras door elkaar gebruikt, maar Oeroldirecteur Joop Mulder bedacht dat het kwelderlandschap de structuur krijgt van één van de vroege schilderijen van Piet Mondriaan. Dat zou dan het grootste ‘schilderij’ van Europa zijn.