Vijf miljoen kilo mosselzaad opgevist

maandag 13 mei 2013

Tijdens de eerste week van de voorjaarsmosselvisserij is er, conform de afspraken, vijf miljoen kilo mosselzaad opgevist uit de Waddenzee.

Het belangrijkste visgebied ligt op het Texelstroom, een zeer diepe geul nabij Texel. Daarnaast is het Gat van Stompe ook een potentiële bank die wordt bevist. Er mag alleen op mosselzáád worden gevist (piepkleine en jonge mosseltjes). Mosselen moeten weer worden teruggegooid.

In totaal is in het voorjaar 1100 hectare sublitorale mosselbanken geïnventariseerd en hiervan is zo’n 440 hectare uitgesloten voor de visserij. Met de eerdere sluiting van 2009, is er nu dus 660 hectare sublitorale mosselbanken die niet bevist mogen worden.

Op de foto’s kun je de vissersboten in de Waddenzee zien. Op de voorgrond staan ook MZI-installaties. De foto’s zijn gemaakt door de bemanning van de Waddenunit van het Ministerie van EZ. Zij houden ondermeer toezicht op de mosselzaadvisserij. In principe kan er worden gevist op mosselzaad tot 6 juni.