Vertraging bebakening van Mosselpercelen Waddenzee

woensdag 27 maart 2013

Het herstel van de bebakening van de mosselpercelen loopt vertraging op door de harde wind en de ijzige kou. Bovendien worden de nieuw aangebrachte bakens bedreigd door ijsgang.

Dit meldt  Nico Laros (medewerker Wadden binnen de Wadden-unit) namens de bemanning van de “Stormvogel” (Waddenboot van Ministerie van EZ). Door de aanhoudende harde oostenwind en vrieskou, worden mens en dier zwaar op de proef gesteld in het Waddengebied.

De Mosselzaad invanginstallaties (MZI’s) liggen inmiddels deels in het water en sommige invangers zijn al begonnen om de longlines aan elkaar te knopen. Maar dit is bijna geen doen door de wind en de temperatuur. Ter vergelijking; vorig jaar was men aan het knopen in een T-shirt, zo warm was het!  

Schelpdieren en vogels in problemen
Op de droogvallende gebieden in de Meep, Ballastplaat en de Grienderwaard, groeien de ijsvelden door een combinatie van harde wind en vrieskou ’s nachts aan en stromen over de vloed de geulen in.

Ook de schelpdieren (mossels, kokkels, oesters, ensis) hebben het zwaar, omdat sommige ondiepe gedeelten, als gevolg van de harde oostenwind al dagen niet meer onder water lopen. Nabij het vogeleiland Griend, zie je het zand gewoon opstuiven. Ook de vogels hebben veel last van het weer. Er is echter ook een voordeel, want gebieden die vrijwel nooit droogvallen en waar wel veel schelpdieren liggen, zijn nu wel bereikbaar om te foerageren. 

Vinger aan de pols
Afgelopen weekend was de laagwaterstand in Harlingen-220 cm. NAP, ruim120 cm. verlaging. Gelukkig herstelt de natuur zich vaak snel, maar de bemanning van de Stormvogel houdt nauwlettend in de gaten of er “schade” ontstaat.