Veel politieke interesse voor Vismigratierivier

maandag 3 juni 2013

Tientallen Statenleden en gemeenteraadsleden hebben zich onlangs uitgebreid laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot De Nieuwe Afsluitdijk. De Vismigratierivier door de Afsluitdijk kwam ook aan bod bij een stand.

Projectleider Meinard Bos (DLG) gaf namens het Programma naar een Rijke Waddenzee tekst en uitleg over de vispassage. Er was veel interesse in de integrale aanpak rondom de Vismigratierivier. Vooral het gegeven dat ecologie en economie goed op elkaar inspringen, bleek in de smaak te vallen.

Ecologisch gezien kan de Vismigratierivier namelijk een enorm positief effect hebben op de visstand in zowel de Waddenzee als het IJsselmeer. Dat geldt niet alleen voor trekvissen die van zoet naar zout water zwemmen. Maar mogelijk ook voor de zoetwatervissen die door de kracht van het spuiwater de Waddenzee in spoelen en daar massaal sterven.

Economische kansen
Economisch gezien biedt de VMR ook veel kansen, met name op het gebied van recreatie en toerisme. Er kunnen bijvoorbeeld wandelmogelijkheden worden gerealiseerd en er kan een bezoekerscentrum worden ingericht. Ook de professionele visserij en de sportvisserij, in zowel de Waddenzee als het IJsselmeer, wordt versterkt. Bovendien is het concept van de unieke vispassage internationaal te vermarkten. 

Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt en onderzocht. Het is de bedoeling dat in 2016 de schep de grond in kan.

De informatiebijeenkomst werd georganiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk. Voor deze bijeenkomst hadden zij de Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland en Fryslân en de Raden van de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen uitgenodigd. Naast de VMR was er ook aandacht voor ondermeer De Waddenpoort Den Oever en de pilot stromingsenergie van het Tidal Tes-ting Centre.