Unieke zeegrasvondst bij Afsluitdijk

donderdag 19 maart 2015

Onderzoekers van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, hebben onderwater groeiend groot zeegras gevonden nabij de Afsluitdijk. Dit is een unieke vondst, omdat er al jaren geen onderwater groeiend zeegras meer gevonden is in de Nederlandse Waddenzee.

De onderzoekers stuitten per toeval op een wortelstok en blad van groot zeegras tijdens veldwerkzaamheden voor een onderzoek naar wadslakjes. ‘Deze ontdekking van het zeegras is heel bijzonder’, zegt Josje Fens projectleider bij de Waddenvereniging. ‘We gingen er vanuit dat er geen onderwater zeegras voorkomt in de Waddenzee en dat het heel moeilijk zou zijn om dit type zeegras terug te brengen.’

Groot zeegras komt in twee varianten voor: droogvallend zeegras en permanent onder water groeiend zeegras. Tot de jaren ’30 van de vorige eeuw kwamen beide soorten veel voor in de Waddenzee. Door een schimmelziekte in combinatie met de aanleg van de Afsluitdijk verdween eerst het onderwater zeegras uit de Waddenzee. Later nam ook het droogvallend zeegras steeds verder af.

Toekomstig herstel
‘Zeegras zorgt zelf voor de meest gunstige omstandigheden om te groeien’, gaat Fens verder. ‘Dat zijn helder water en een lage stroomsnelheid. Er is dus zeegras nodig om het zeegras te kunnen herstellen. Nu er toch ergens zeegras onder water blijkt te groeien, geeft dat hoop voor toekomstig herstel van onderwater zeegras.’

De afgelopen jaren hebben de Waddenvereniging, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten geprobeerd de droogvallende variant terug te brengen in de Nederlandse Waddenzee. Door zeegras te zaaien, wordt geprobeerd op een aantal plekken stabiele zeegrasvelden te creëren, die op den duur zelf in staat zijn het zeegras in de hele Waddenzee terug te brengen.

Nieuwe zeegraskansenkaart
Het Programma naar een Rijke Waddenzee ontwikkelt op dit moment een nieuwe Zeegraskansenkaart. Dat gebeurt in samenwwerking met de Waddenacadmie en WaLTer. Dit is binnenkort klaar en moet bijdragen aan een nog effectievere manier om meer permanente zeegrasvelden te krijgen in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee.