Telling populatie gewone zeehonden in internationale Waddenzee

maandag 16 november 2020

Recent is een rapport van Wageningen University & Research (WUR) uitgekomen waarin een actuele stand van zaken wordt gegeven van de populatie gewone zeehonden. In dit rapport worden de uitkomsten van tellingen van zeehondenpups gegeven in de internationale Waddenzee. Afgelopen zomer zijn er 7.661 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van 4% ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee is de groei 2% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Tijdens de pupperiode werden in de Nederlandse Waddenzee 2.542 pasgeborenen geregistreerd, en in totaal 9.954 pups in de internationale Waddenzee. Dit komt neer op een toename van 9% in Nederland en een toename van 3% in de internationale Waddenzee.

De Bijdrage van de gewone zeehond aan een gezond ecosysteem

Een goede stand van de gewone zeehond draagt bij aan een rijke Waddenzee met een gezond ecosysteem. Het is bekend dat het aantal schakels in het voedselweb, van laagste prooien naar toppredator, bepaalt hoe stabiel een ecosysteem is. De gewone zeehond als toppredator is daarom van belang. Een toppredator zorgt dat het voedselweb in balans blijft door de populatie van zijn favoriete prooidieren in toom te houden, wat een zogenaamd ‘topdown’ regulerend effect kan hebben op de voedselketen. Omdat de zeehond aan het einde van de voedselketen staat, en ook afvalstoffen worden doorgegeven in en ophopen aan het einde van de keten, is de zeehond een belangrijke graadmeter van de gezondheid van de Waddenzee. Programma naar een Rijke Waddenzee is bezig een streefbeeld voor de onderwaternatuur te concretiseren. Het goed functioneren van de onderwaternatuur staat daarbij centraal. De rol van toppredatoren wordt ook meegenomen in dit streefbeeld.