Tegenvaller bij regulering exoten Waddenzee

woensdag 11 juni 2014

Door het Ministerie van EZ is vorig jaar samen met Duitse en Deense overheden, kennisinstituten, het Trilateraal Waddensecretariaat (CWSS) en PRW een aanvraag ingediend bij het Europese programma LIFE+ voor de ontwikkeling van een trilateraal exoten-actieprogramma voor de Waddenzee. Helaas is de aanvraag afgewezen, maar er wordt nu gekeken naar een doorstart.

Dat een honorering van deze Europese subsidie moeilijk zou zijn, was van tevoren bekend. Dat had vooral te maken met het gegeven dat het voorstel voor het actieprogramma voorzag in kennis-ontwikkeling en het testen van nieuwe methoden in de praktijk.

Daardoor kon er op sommige LIFE+ vragen naar verwachte uitkomsten van het project en concrete toepassingen nog onvoldoende antwoord worden gegeven. LIFE+ is vooral gericht op concrete uitvoeringsprojecten met duidelijk vooraf benoemde resultaten (‘schop in de grond’), terwijl voor de regulering van exoten in de Waddenzee ook nog veel kennis nodig is.

Aanbeveling UNESCO
Toch was er goede hoop op een positieve uitkomst. De ontwikkeling van de trilaterale exotenstrategie was immers een expliciete vraag vanuit UNESCO bij de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan de Waddenzee.  

Het ministerie van EZ kijkt nu samen met de andere ondersteuners van de aanvraag, waaronder PRW, kijken naar de mogelijkheid van een doorstart op bepaalde onderdelen. Het actieprogramma rust op drie belangrijke peilers die ook los van LIFE+ gestart kunnen worden: 

  1. Early warning; het ontdekken van exoten in een vroeg stadium,
  2. Tegengaan van de schadelijke invloed van ballastwater,
  3. Voorkomen van hull fouling (aangroei van organismen op scheepsrompen en andere vaste structuren als steigers)

Het Ministerie van EZ heeft de aanvraag ingediend in samenwerking met het Ministerie van I&M, het trilateraal waddensecetariaat (CWSS), Nationalpark Niedersachsen, Nationalpark Schleswig Holstein, Deens ministerie van Natuur, de onderzoeksinstituten NIOZ, CVI, bureau Waardenburg, Gimaris, Senckenberg Wilhelmshaven, AWI Sylt, en ICBM Oldenburg en Damen Shipyards. Door de inbreng van kennis en het ontwikkelen van een actieplan heeft PRW de LIFE+ aanvraag ondersteund.

Europese subsidie
LIFE+ is het financieringsinstrument van de Europese Unie om Europese natuur te beschermen en/of te ontwikkelen door (50%) co-financiering.