Te weinig mosselzaad voor voorjaarsvisserij

dinsdag 28 april 2015

De mosselinventarisatie voor de voorjaarsvisserij in de Waddenzee is bekend. In totaal gaat het om 22.8 miljoen kilogram mosselen (228.000 mosselton). Hiervan is slechts 0.96 Mkg mosselzaad, de rest zijn meerjarige mosselen.

Vanwege het ontbreken van mosselzaad komt er daarom geen mosselzaad voorjaar visserij 2015.

De inventarisatie is uitgevoerd door Marnix van Stralen namens IMARES. De Waddenunit ondersteunt Van Stralen bij dit onderzoek.

In 2013 en 2014 is er geen natuurlijk mosselzaad gevallen op de bodem van de Waddenzee. En ook in 2015 zijn dus de eerste cijfers niet gunstig wat betreft demosselzaadvisserij.

MZI’s leveren betere cijfers op
Vissers die in het kader van de mosseltransitie zijn over gestapt op mzi’s hebben gelukkig betere cijfers.  In 2014 is in de MZI’s van in totaal 17.46 miljoen kg (= 174.6 duizend mosselton) mosselzaad ingewonnen. De oogst aan MZI-zaad is daarmee 23% hoger dan in 2013, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van Van Stralen.

De relatief sterke toename in de Waddenzee is het gevolg van de uitbreiding van het MZI areaal op de locatie Vogelzand. Daarnaast is de massale vestiging van zeesterren in de MZI’s, zoals die in 2011 plaatsvond,in 2014 opnieuw uitgebleven. Dit heeft eveneens bijgedragen aan het gunstige invangresultaat in 2014.

Al dit mosselzaad is in het najaar 2014 uitgezet op de mosselpercelen in de westelijke Waddenzee en de groei is enorm geweest. Ook na de winter is het bestand op de mosselpercelen goed te noemen, meldt de Waddenunit.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt het proces naar een meer duurzame mosselvisserij in de Waddenzee.