Symposium Holwerd aan Zee

dinsdag 20 januari 2015

Het Programma naar een Rijke Waddenzee presenteert samen met het Deltaprogramma Waddengebied op maandag 9 februari de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee.

Het symposium vindt plaats in Holwerd en wordt georganiseerd door de Waddenacademie en de stichting Holwerd aan Zee.

Ambitieus plan
“Holwerd aan Zee”
is een ambitieus plan dat door dorpsbewoners zelf is bedacht. Een open vaarverbinding met het water moet het Friese dorp (waar je langs rijdt richting de veerboot van Ameland) een stuk aantrekkelijker maken voor toeristen. Bovendien moet het de waterhuishouding verbeteren, ondermeer via een meer.

,,Op dit moment wordt er door Dienst Landelijk Gebied nog hard gewerkt aan de concept-versie”, aldus clustertrekker Wim Schoorlemmer van het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,Dat moeten we dan nog razendsnel omzetten tot de definitieve versie die we dan op het congres presenteren.”

Kosten-baten analyse
Halverwege het haalbaarheidsonderzoek werd duidelijk dat het wenselijk was om ook een maatschappelijke kosten-baten-analyse te houden. Deze is met hulp van de Rabobank tot stand gekomen. De resultaten hiervan worden eveneens op het congres openbaar.