Start bijeenkomst van ‘Landmakers’

dinsdag 27 februari 2018

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. Innovatieve landbouw, in harmonie met de natuur. Eén miljoen nieuwe woningen in leefbare, energie-neutrale en klimaat adaptieve wijken. Een circulaire economie zonder afval en met eerlijke prijzen. Hoe zetten voorlopers uit de praktijk deze transities nu al in gang? Kunnen kunst en cultuur de landmakers uit de leefwereld verbinden met de beleidsmakers uit de systeemwereld?

Samen met onder anderen Maarten Hajer (Professor Stadstoekomst Universiteit Utrecht), Hans Tijl (Directeur Ruimtelijke Ordening Ministerie BZK) en diverse landmakers wordt er een gesprek georganiseerd over een hoopvolle toekomst. Het wordt een inspiratievol pre-event van de manifestatie Places of Hope, die van 4 april tot eind november plaatsvindt in Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018.

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Ook landschaparchitect Nynke Rixt Jukema is een van de sprekers. Zij zal ondermeer in gaan op haar werk voor Stichting Feel the Night en Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Dat doet zij samen met Klaas Sietse Spoelstra, directeur Nij-sicht en initiator van het landmakers project Kening fan’e greide. Wat is hun inzicht van Landmaken? En hoe zien deze praktijken er uit en wat hebben zij nodig vanuit beleid voor het bijdragen aan de grote transities van deze tijd?

Bijeenkomst bijwonen?

De bijeenkomst is maandag 5 maart in Pakhuis de Zwijger* in Amsterdam. Het begint om 20:00. De entree is gratis, je kunt je aanmelden via de website: Pakhuis de Zwijger*