Stakeholdersbijeenkomst Swimway 18 februari 2021

donderdag 18 maart 2021

Ieder jaar vinden er meerdere Swimway bijeenkomsten plaats waarbij betrokkenen op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen en met elkaar in gesprek kunnen gaan over diverse onderwerpen. Ditmaal was het onderwerp visbeheer. Na een korte opening en voorstelronde was het tijd voor een tweetal presentaties.

Waddentools Swimway projectperiode 2020-2024

Wouter van der Heij geeft vanuit zijn rol als projectcoördinator toelichting op dit onderzoeksproject dat als doel heeft om een beter beeld te krijgen van de leefwijze van vissen in de Waddenzee. Met het oog op het kunnen ontwikkelen van de juiste beheer- en beleidsmaatregelen. Hierbij staat de levenscyclusbenadering centraal in de vijf deelprojecten waaruit het project bestaat. Ieder deel wordt gedaan door een promovendus. De vijf deelprojecten zijn:

  • Kwelder
  • Schelpdierriffen
  • Pelagische vis
  • Telemetrie
  • Levenscyclus model

Wilt u meer informatie? Ga dan naar www.swimway.nl of zorg ervoor dat u hun nieuwsbrief ontvangt. De sheets van de gegeven presentatie vindt u hier.

Beheerautoriteit Wadden

Esther Klaver geeft als beleidsmedewerker een presentatie over de Beheerautoriteit Waddenzee. De beheerautoriteit is nu een jaar actief en heeft als doel de beheerorganisaties die actief zijn in het waddengebied te verbinden en te laten samenwerken. Het doel hiervan is om gezamenlijk de natuurkwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. Meer informatie is te vinden op de website https://www.beheerautoriteitwaddenzee.nl/.

Groepsgesprekken visbeheer

Tenslotte gingen de deelnemers in groepen uiteen om te spreken over visbeheer. Een uitgebreid verslag hiervan en de vragen die hier uit voortvloeiden vindt u in het volledige verslag op onze website. 

Volgende bijeenkomst Swimway stakeholdersoverleg

De volgende bijeenkomst is op donderdagmiddag 3 juni 2021. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dan kan dat door een mail te sturen naar ons secretariaat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martha Buitenkamp van PRW.