Extra inspectietochten op Waddenzee na storm

woensdag 1 april 2015

De Waddenunit trekt er de komende dagen op uit met extra inspectietochten op de Waddenzee na de storm van dinsdag 31 maart.

De storm kan mogelijk schade hebben veroorzaakt. De inspectieboten van het ministerie van EZ controleren dan ondermeer het vogelhuisje op griend op schade en er wordt bijvoorbeeld gekeken wat de afslag is op de beide Rottums.

Niet normaal
Door de wind is er erg veel water de Waddenzee ingeblazen.  Op de afbeelding kun je zien dat  een waterstand met hoogwater van 90 centimeter boven NAP (zwarte lijn) ‘normaal’ zou zijn geweest . Het werd echter 2,5 meter boven NAP(rode lijn).

Door deze grote waterverplaatsing komt er ook een grote hoeveelheid zand los.  Met name de zeegaten kunnen hierdoor veranderen. Sommige vaargeulen zijn dan bijvoorbeeld ineens ondiep. Waardoor het gevaar bestaat dat schepen vastlopen.

Rijkswaterstaat
Een en ander gaat ook in samenwerking met Rijkswaterstaat. Die peilen bijvoorbeeld de diepte en zullen de betonning langs de vaargeulen aanpassen als dit nodig is.