Selectie oesterbedrijven Waddenzee naar eindfase

woensdag 6 maart 2019

De duurzame inbedding van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee vordert. In 2018 hebben de belanghebbende partijen (overheid, natuur en visserij) onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee afspraken gemaakt over de meerjarige inbedding. Eind 2018 konden ondernemers hun belangstelling voor deze activiteit middels een bedrijfsplan kenbaar maken. Een onafhankelijke commissie heeft deze plannen beoordeeld en gerangschikt op basis van diverse criteria. Voorzitter Oosterveld heeft het vertrouwelijke advies op 6 maart 2019 aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân aangeboden.

Aanbieding advies aan gedeputeerde Kramer

Adviesrapport door onafhankelijke commissie

De heer Oosterveld gaf in zijn toelichting op het adviesrapport aan dat de commissie een grote diversiteit in plannen heeft ontvangen. De commissie heeft alle ingediende bedrijfsplannen in haar beoordeling kunnen meenemen. De beoordeling is uitgevoerd op basis van vier criteria: duurzame bedrijfsvoering (zowel ecologisch als economisch), eerdere ervaring, het zijn van een kleinschalig visserijbedrijf in de Waddenzee en passend bij het Werelderfgoed Waddenzee. De onafhankelijke commissie bestond, naast voorzitter Hendrik Oosterveld, uit Peter Visser en Auke Hoefnagel. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft de begeleiding verzorgd met juridische ondersteuning van de Provincie Fryslân.

Besluit over periode 2019-2025

Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân zal op basis van het advies van de commissie definitief besluiten welke deelnemers, op grond van hun bedrijfsplan, in aanmerking komen om in de periode van 2019 – 2025 handmatig op oesters in de Waddenzee te mogen rapen. De verwachting is dat het besluit over ongeveer 6 weken beschikbaar is. De aanvragers worden hierover als eerste geïnformeerd. De 12 geselecteerde deelnemers gaan daarna in een gemeenschappelijk raapplan vastleggen hoe zij het daadwerkelijke rapen in de tijd en ruimte willen inpassen en hoe ze de toegang onderling verdelen. Dat plan vormt dan de basis voor de vergunningaanvraag op grond van de Wet Natuurbescherming. Pas als die vergunning is verleend is het oesterrapen op nieuwe leest een feit in de Waddenzee.

 

Programma naar een Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee voert het secretariaat voor het bestuurlijk overleg Oesterrapen dat onder voorzitterschap staat van Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. 

Voor meer informatie:
Programma naar een Rijke Waddenzee: Ronald Lanters via
ronald@wing.nl of 06 2152 5434