Resultaten WAAA seminar overhandigd aan minister Van Nieuwenhuizen

woensdag 27 januari 2021

Tijdens de Klimaatadaptatieweek in Groningen organiseerden we samen met onze partners op 20 januari het Wadden Adaptation Action Agenda (WAAA) seminar.  Een inspirerend online event met medewerking van onder andere minister Carola Schouten, deltacommissaris Peter Glas, watergezant Henk Ovink en dijkgraaf Luzette Kroon. Op vrijdag 22 januari overhandigden we de resultaten van het seminar aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

WAAA seminar

De inzet van het online seminar was om klimaatadaptatie in het Waddengebied sterker op de agenda te krijgen. En om een aantal interessante voorbeeldprojecten aan de Waddenkust in de schijnwerpers te zetten. De uitgevoerde studie – met ondersteuning van Strootman Landschapsarchitecten – Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw was daarbij het inhoudelijke vertrekpunt.

Onder energieke leiding van Kamille Kres werd het een interessant seminar met een aantal concrete resultaten. Zo gaf Peter Glas aan open te staan voor ambitieuze, integrale voorstellen voor klimaatadaptatie van de bredere Waddenkust. En werd het voorstel van Sieger Dijkstra – voorzitter VNO-NCW Noord Nederland – om van de Waddenkust een “Proeftuin voor klimaatadaptatie” te maken positief ontvangen door het panel. Ook zijn er vier concrete, bottom-up voorstellen gepresenteerd door partijen uit het gebied.

Het seminar is terug te kijken via deze link. De aanvullende pitch van Karin Lochte (Chair of Wadden Sea Board) over Trilaterale actie voor de Waddenzee die in verband met tijdgebrek niet ingepast kon worden, vindt u hier.

Brede samenwerking

We werkten in het afgelopen half jaar intensief samen met Rijkswaterstaat, provincie Groningen, provincie Fryslân, Investeringskader Waddengebied, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Hunze en Aa’s, wetterskip Fryslân, Eems-Dollard 2050, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, het Groninger Landschap en Klimaatadaptatie Groningen aan het zichtbaar maken van en perspectief geven aan klimaatadaptatie in het Waddenkustgebied. Met als inzet om Noord- Nederland nationaal en internationaal als innovatieve koploper op het gebied van klimaatadaptatie te positioneren én om de beweging van partijen die werken aan klimaatadaptatie te versterken.

We werkten gezamenlijk aan drie onderdelen:

  • Expeditie Waddenkust. Op zeven locaties aan de Waddenkust brachten we in beeld hoe we in de praktijk aan verschillende thema’s van klimaatadaptatie werken. Hiervoor maakten we korte, informatieve films, steeds met een thema-expert en iemand uit het gebied. Zie www.expeditieWaddenkust.nl;
  • WAAA seminar en het Watercafé. Twee evenementen tijdens de Klimaatadaptatieweek in Groningen, het eerste voor professionals en het tweede voor het bredere publiek;
  • Gebiedsexcursies rond Klimaatadaptatie. In het voorjaar/de zomer van 2021 gaan we gebiedsexcursies organiseren naar de zeven locaties en rond de zeven thema’s, voor het bredere publiek.

Aan de slag

De inzet van PRW en de samenwerkingspartners heeft er toe geleid dat er meer aandacht is voor klimaatadaptatie aan de Waddenkust. Niet alleen bij gebiedspartijen maar ook bij het bredere publiek. Heel concreet gaan partijen de komende jaren aan de slag met de volgende zaken:

  • Een Zilte Lauwerskust, een voorstel voor versterking van landbouw en natuur rond het Lauwersmeer;
  • Klimaatbestendige Kustlandschappen, een voorstel van een  diverse groep partijen om aan bredere, veilige kusten te werken met voordelen voor regionale economie, natuur en identiteit;
  • Klimaatadaptatie in de trilaterale Waddenzee, een voorstel voor versnelling van de kennisagenda rond klimaatverandering en – adaptatie in het Waddengebied met Deens en Duitse partners
  • Landschapstriënnale Waddenkust 2023, een publieksevenement aan de Waddenzeekust in 2023.
Meer weten?

Dan kun je contact opnemen met Jeroen van Herk en Titian Oterdoom van Programma naar een Rijke Waddenzee. De contactgegevens vind je hier.