Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

woensdag 12 september 2018

Reeks van treinstations in Waddengebied krijgt nieuwe verlichting

Het treinstation in het Friese Mantgum krijgt vanavond (woensdag 12 september) een nieuwe verlichting. Het treinstation is de eerste in een reeks. In de komende jaren zullen steeds meer treinstations nieuwe verlichting krijgen die beter aansluit bij het Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee (duurzamer en minder strooilicht).

Station Mantgum is niet zomaar uitgekozen. Drie jaar geleden draaiden omwonenden en stichting “Feel the Night”, onder leiding van Nynke Rixt Jukema de verlichting uit. Ze protesteerden daarmee tegen de verspreiding van te veel strooilicht.

ProRail heeft de verlichting in Mantgum nu aangepast. De LED-verlichting kan worden gedimd en is duurzaam gemaakt. Zo is op het einde van het perron waar de trein nooit stopt de verlichting maximaal gedimd. Daar waar de trein wél stopt, wordt de verlichting automatisch versterkt als er reizigers zijn. Omdat de verlichting ook beter valt te richten, straalt het station nu veel minder licht uit naar de omgeving.

Commissaris van de Koning

De nieuwe verlichting zal feestelijk in gebruik worden genomen. De Commissaris van de Koning Arno Brok, Arriva-directeur Anne Hettinga, en Prorail directeur Astrid Bunt zullen de installatie in dienst stellen. Daarbij worden ze geholpen door Nynke Rixt Jukema (Feel the Night) en door PRW-directeur Hendrikus Venema (Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee).

Schrijver en historicus Geert Mak is ook aanwezig om op zijn geheel eigen wijze de gebeurtenis in historisch perspectief te plaatsen. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de Friese Wereldmuziekgroep RemoliNo.

Beleving van de nacht

Mantgum staat ook symbool voor de manier waarop ProRail verbinding heeft gezocht met slechtzienden ( liever wat meer licht, en gelijkmatiger), omwonenden (liever geen strooilicht), duurzaamheidsambities (minder energie verbruik), en het verbeteren van de beleving van de stilte en de nacht.

Intentieverklaring Dark Sky

Tijdens de feestelijkheden zal ProRail ook de intentieverklaring van Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee ondertekenen. De stations in het Waddengebied krijgen namelijk ook vernieuwde verlichting om zo de verstrooiing tegen te gaan. Den Helder, Harlingen en Delfzijl zijn natuurlijk bekende stations. Maar vooral bij kleinere plaatsen als Warffum en Roodeschool wordt gekeken naar de mogelijkheden voor minder lichtuitstoot.

Mantgum is het eerste donkere toegankelijke station van Friesland en staat symbool voor de vele kleine stations die volgen in Friesland, het Waddengebied en de rest van Nederland. In de loop van 2022, zo is de verwachting, is de nieuwe verlichting overal geïnstalleerd.

Dark Sky Waddengebied

Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. In 2016 gingen meer dan veertig partijen (De Waddenprovincies, de Waddeneilanden en -gemeenten, Rijkswaterstaat, Ministerie LNV, natuurorganisaties, De Waddenzeehavens en Nationale Parken Waddengebied) samenwerken. Zij willen een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Duisternis moet een kernkwaliteit blijven van het Waddengebied en duisternis kan een unieke belevenis worden van de Werelderfgoed Waddenzee: dé plek waar je nog écht kunt genieten van het volledige spectrum aan nebula’s, sterren en planeten. Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied wordt begeleid en aangejaagd door het Programma naar een Rijke Waddenzee en stichting Feel the Night. In internationaal verband worden de ervaringen vanuit het Waddengebied ook gedeeld via het project Night Light (https://www.interregeurope.eu/nightlight/).

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 16 juli 2018

Gezamenlijk maatregelenpakket voor meer duisternis in Waddengebied

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk afgerond en in gang gezet. Vooral strooilicht van lantaarnpalen is nog een groot probleem op veel plekken.  Het gaat om een grootschalige aanpak waarbij maar liefst 44 partijen zijn betrokken.

meer lezen
vrijdag 8 juni 2018

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed vanaf 18 juni: leren van elkaar via goede voorbeelden.

meer lezen
dinsdag 12 september 2017

Quick scan naar licht en duisternis in Waddengebied

Op tal van plekken in het Waddengebied is nog veel winst te halen om de duisternis te versterken. Dit blijkt uit een onderzoek van ingenieursburo Clafis. Het onderzoeksteam zag vooral veel lichtvervuiling door reclame verlichting en verouderde armaturen. Tegelijkertijd werden er ook veel goede voorbeelden gesignaleerd.

meer lezen